fredag 4 december 2015

Aktiv dödshjälp vid obotlig sjukdom – varför straffbart i Sverige? 10 december

Humanisterna Kalmar bjuder i samarbete med ABF in till föreläsning med Staffan Bergström, läkare och professor emeritus i internationell hälsa. Staffan Bergström har en stor del av sitt yrkesverksamma liv arbetat med mödravård och reproduktiv hälsa i tredje världen. För detta tilldelades han 2010 Hedeniuspriset.

Hur fungerar aktiv dödshjälp och vilka metoder används i världen? Är det sant att det blir ett "sluttande plan" i länder där dödshjälp införts, och att man då använder sig av aktiv dödshjälp på allt svagare indikationer? Varför är det inte tillåtet med aktiv dödshjälp i Sverige, trots att man i undersökningar funnit att majoriteten av svenskarna är positiva till det? Dessa frågor, och många fler, hoppas vi att få svar på!

Datum: Torsdagen den 10 december
Tid: 18 – 19.45
Plats: Sjöfartshögskolans aula, Landgången 4, Kalmar.
Affisch finns att ladda ner i pdf-format. Den kan skrivas ut i A3 eller A4. Skriv gärna ut och sätt upp på lämpliga ställen.
Facebookevent.
Inget inträde.
Alla är välkomna!

onsdag 4 november 2015

Filosoficafé nr 7. Onsdagen den 18 november på Byteaterns café

Djurprodukter som mat? 
Ett samtal om djurrätt, etik och klimatpåverkan.

Den moderna industriella djurhållningen är långt ifrån den idylliska bild som vi gärna vill föreställa oss. Vår konsumtion av djurprodukter tar stora resurser i anspråk samtidigt som människor svälter i tredje världen. Den ger också stora avtryck på klimatet både i form av växthusgaser och förstörande av ekosystem. Vad är vårt ansvar för djuren, miljön och klimatet? Bör vi sluta konsumera djurprodukter?

Kvällen inleds av Fredrik Ahlgren, doktorand vid Linnéuniversitetet. Med ett djuretiskt avstamp hos den australienska djurrättsfilsofen Peter Singer blir det en genomgång av det aktuella forskningsläget för djurindustrins klimatpåverkan.

Vi kommer också att uppmärksamma Unescos Filosofins dag. Den infaller alltid tredje torsdagen i november.

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.

Filosoficafé Nr 7. Onsdagen den 18 november
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.40 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.Inget inträde!
Alla är välkomna!


Affisch i pdf för A3 eller A4: Filosoficafé nr 7. Skriv gärna ut och sätt upp - eller ge till kompisar.
Facebookevent (dela gärna!)

OBS!!! De filosofiska caféerna fortsätter våren 2016
Onsdagar:
 
17 februari, 16 mars, 20 april och 18 maj.
-
-
-


torsdag 29 oktober 2015

Ett intressant samtal om medvetandet på Kalmar Stadsbibliotek.

Videoinspelningen från samtalet på Kalmar Stadsbibliotek den 19 oktober är klar! Frågestunden har dragit igång!

Mellan 90 och 95 personer hade hittat till Kalmar Stadsbibliotek för att höra professorerna Ulf Danielsson (teoretisk fysik), Åsa Wikforss (teoretisk filosofi) och Ingvar Johansson (teoretisk filosofi) samtala utifrån rubriken "Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv". Magnus Karlsson från Stadsbiblioteket hälsade välkomna och lämnade sedan ordet till moderatorn, Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmar. Han höll en liten introduktion till kvällens ämne och presenterade samtalspanelen (finns som text nedan). Sedan höll panelen varsin kort inledning. I slutet av sin inledning lyfte Ingvar Johansson fram hur splittrad synen är på medvetandefenomen inom såväl filosofin, neurovetenskapen som den internationella Humanistiska rörelsen. Panelen var enig om att förutsättningen för alla medvetandefenomen är en biologiskt fungerande hjärna. Men sedan fanns det ändå olika betoningar och infallsvinklar och då inte minst till frågan om det ytterst är principiellt möjligt eller omöjligt att förklara medvetandet utifrån en fysikalisk nivå. Efter inledningarna rullade ett intressant och spännande samtal igång.Carl Gustaf Olofsson inleder. 
Trots en stor samstämmighet i grundläggande utgångspunkter brände det till några gånger. Det gällde framför allt synen på matematiken. Kan man säga att matematiken existerar oberoende av medvetandet? "Ja", svarade Åsa. "Nej", svarade Ulf och Ingvar. Vad man än har för uppfattning är det en fascinerande fråga.

Det blev en spännande och stimulerande kväll med en hög nivå på samtalet. Och publikreaktionerna var väldigt positiva. Ett par röster sa "mer av den sortens samtal". Vad "den sortens samtal" betyder kan man fundera vidare över. Några tyckte att det bitvis varit riktigt svårt att hänga med men att det ändå varit spännande och värdefullt. Att tycka att det är i svåraste laget, men ändå tycka att det var värdefullt och stimulerande är kanske den finaste uppskattning ett sådant här arrangemang kan få.

Arrangemanget var ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomfördes sedan i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland.

Efter videona finns moderatorns inledning och presentation av samtalspanelen som text!

PS. Av tillfälligheter har det den senaste månaden seglat upp en bloggdebatt om medvetandet med Ulf Danielsson som en av debattörerna. Den andra är Olle Häggström, professor i matematik vid Chalmers. Även Patrik Lindefors har blandat sig i diskussionen. Han forskar kring kulturell evolution och är medlem i Humanisternas förbundsstyrelse. Fokus är lite annorlunda än i samtalet på Kalmar Stadsbibliotek. Utgångspunkten var en artikel av Joanna Rose i Forskning och Framsteg nr 7/2015 med rubriken "Kan vi skapa intelligens?". Primärt gäller debatten frågan om avancerade maskiner kan bli medvetna och börja agera självständigt utifrån avsikter - och därmed också kunna bli ett potentiellt hot mot mänskligheten. Ulf Danielssons grundposition är "nej". Olle Häggströms är "ja".
Se vidare på Ulf Danielssons blogg! (25 oktober)
Se vidare på Olle Häggströms blogg! (28 oktober)
Se vidare på Patrik Lindenfors blogg! (14 oktober)
Jag länkar till de senaste inläggen med den 29 oktober som tidshorisont. Dessa innehåller länkar bakåt till tidigare innlägg.
DS.

PS 2. (14 januari 2017)
Professor Ingvar Johanssons inledning kan läsas i Humanisten nr 1/2016. Den har rubriken "Medvetandefenomen och den sekulära humanismen" och finns på s.22-23. Numret kan laddas ner i sin helhet som pdf-fil. Inledningen är också översatt till engelska. Den finns under fliken "Ontology" som pdf-fil med rubriken "The Certainty of the Existence of Consciousness" på Ingvar Johanssons webbplats. Förstasidan hittar man här!
I slutet på augusti 2016 publicerades en lista med de nu levande 50 mest inflytelserika filosoferna. Som nr 22 på listan finns Ingvar Johansson som enda skandinaviska filosof. På listan finns namn som Tomas Nagel, John Searl, Peter Singer, Daniel Dennet, Martha Nussbaum - men även några uttalat kristna och teistiska filosofer. Så listan säger alltså inget om den filosofi som de uppräknade namnen står för. De 50 filosoferna är uppräknade i bokstavsordning utan inbördes rangordning. Den är baserad på avsökning av internet med hjälp av ett sofistikerat algoritmprogram.

PS 3. (14 januari 2017)
I februari 2016 tilldelades Ulf Danielsson 2016-års Harry Martinsson-pris. Genom sin bok "Vårt klot så ömkligt litet" som kom ut hösten 2016 så har han gjort sig än mer förtjänt av denna fina utmärkelse. Karin Bojs på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion har skrivit en kort recension.


Fyra videos!

När nu såväl videon från samtalet som de tre intervjuerna är klara kan det sägas att Humanisterna Kalmars inspelningsteam med Henrik Brosenius som huvudansvarig har gjort ett kanonjobb.

Intervju med Åsa Wikforss: 11 min 20 sek.
Intervju med Ingvar Johansson: 13 min 35 sek.
Intervju med Ulf Danielsson: 15 min 38 sek.
Samtalet: 1 tim 32 min.

Samtalet: 
-
-Tre intervjuer: --
Inledning och presentation av samtalspanelen. 
(finns inte med på videon därför finns den här som text)

Frågan om medvetandets existens och natur  är en av den samtida filosofins och vetenskapens mest spännande frågor. Det är jungfruelig mark där även experterna har väldigt olika uppfattningar.

Även om det finns långtgående likheter mellan djurets medvetande, t.ex. hundens, och människans, så är frågan om skillnaden kanske den största utmaningen. Är självmedvetande, humor, musicerande, språk unikt mänskligt? Är förmågan att uppfatta dissonanser och utifrån det börja undra och formulera frågor något som bara finns i människans värld?

Vi befinner oss i ett vackert bibliotek. Det gör det lite extra påkallat att ställa frågan vad en bok är visavi frågan om medvetandets natur.  Är det som bärs av texten en icke-materiell verklighet vars existens på ett högst påtagligt sätt kan påverka våra liv? Såväl via romaner som vetenskapliga texter.

Som människor är vi medvetna om att vi fötts, att vi har förfäder sedan historiens gryning – och att vi kommer att dö! Vi är medvetna om våra kroppars skörhet och att vi och våra närmaste närsomhelst kan drabbas såväl av olyckor som plågsamma och dödliga sjukdomar. Är det unikt mänskligt att vara medveten om våra livsbetingelser? Konstituerar denna medvetenhet en speciell sorts icke-materiell verklighet?

Två så så radikalt olika saker som matematik och placebo har också med medvetandet att göra. Men hur?

Och sist detta märkliga med det mänskliga självmedvetandet, att vi, som små skärvor av kosmos, kan fundera över varför jag, vi och allt finns – och hur det ska gå med allting. Och den fundamentalt nya belägenheten – vi är den första generationen människor som är medvetna om såväl jordens och livets kosmologiskt begränsade tid som det faktum att vi kan förstöra livsbetingelserna på jorden.  


Nu en kort presentation av samtalspanelen! 
Mer detaljer hittar man på Humanisterna Kalmars blogg under kvällens arrangemang. Där finns också en del länkar.

Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Hans specialitet är vetenskapsfilosofi och ontologi. Mycket grovt handlar ontologi om frågan vad som finns och vad vi menar med att något finns. Vad gäller vetenskapsfilosofi är han kanske Sverigers främsta specialist på Karl Popper, en av 1900-talets främsta vetenskapsfilosofer. Men han har också ägnat sig åt politisk filosofi. För två år sedan höll Ingvar en välbesökt föreläsning här i Kalmar med rubriken ”Ateismfilosofi – Finns den? Behövs den?”. Ingvar är väl förtrogen med de olika positionerna i den internationella debatten om medvetandets existens och natur.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes specialitet är språk och medvetandeteorier. Hon har medverkat i flera TV-program, bl.a ett med rubriken ”Medvetandets mysterium”. Hon har också medverkat i Vetenskapens värld när man pratat om artificiell intelligens, robotar och medvetande. Hon kan också hittats i flera framträdande på Youtube.

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik. Hans specialitet är kosmologi och strängteori. Han har skrivit flera populärvetenskaplig böcker. Den senaste, ”Mörkret vid tidens ände” kom ut i våras. Första upplagan såldes slut. Men högst lägligt har en ny upplaga kommit i tryck – och finns till försäljning här. Adlibris tar 234 kr, vi tar 200. Passa på att köpa. Ulf hade ett jättefint sommarprogram 2010 och han har medverkat i På spåret. Han har under flera år gett kursen ”fysik för poeter”. Ulf är här för att han med sin professionella grund i partikelfysik och kosmologi samtidigt är väldigt fascinerad av det märkliga faktum att vi finns och medvetet kan reflektera över oss själva och ”stjärnorna på himelen”.

Både Åsa och Ulf har medverkat i såväl filosofiska rummet som teologiska rummet i Sveriges Radio P1.

Upplägget är enkelt. Panelen håller varsin kort inledning. Sedan går vi en runda där de får ställa några frågor till varandra utifrån det som sagts i inledningarna. Utifrån det räknar vi med att ett samtal spinner igång där Ulf, Åsa och Ingvar både kommenterar och ställer frågor till varandra kring sådant där man är nyfiken på hur någon av de andra tänker. Jag sticker eventuellt in med några frågor. På slutet öppnar vi för frågor från publiken. Strax efter halv åtta får panelen ett par minuter var för att summera sin intryck. Runt 19.50 sätter vi punkt.

Vi ser fram emot ett spännande samtal mellan tre mycket kompetenta personer kring rubrikfrågan ”Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv”. Några definitiva svar förväntar vi oss inte. Men i bästa fall kan samtalet bidra med skärvor som ökar tankerymden och som i sin tur i någon liten mån kan bidra till såväl livsmod som handlingsmod i den ovissa kosmiska resa vi alla deltar i.

Carl Gustaf Olofsson
moderator

torsdag 1 oktober 2015

Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv. Måndagen den 19 oktober

Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv. 

Ett samtal mellan tre skärvor av kosmos i form av professorerna Ulf Danielsson, Åsa Wikforss och Ingvar Johansson


Samtalet kommer att vara förankrat i det främsta av forskning och analyser inom naturvetenskap och filosofi. Men det kan råka få poetiska, existentiella och spekulativa inslag.


Måndagen den 19 oktober 2015
Plats: Kalmar Stadsbibliotek
Tid: kl. 18 - 19.50.
Enkel fika finns att köpa från 17.15
Inget inträde!

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik. Specialitet: kosmologi och strängteori.
Åsa Wikforssär professor i teoretisk filosofi. Specialitet: språk och medvetandeteorier.
Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Specialitet: ontologi (se nedan) och vetenskapsfilosofi.
Närmre presentation nedan!

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland


Affisch i pdf-format! Fungerar för såväl A3 som A4.
Skriv gärna ut och sätt upp!

Introduktion till samtalet. Text i pdf-format.

Välkomna!


Presentation av samtalspanelen.


Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik. Hans specialitet är kosmologi och strängteori. Han var värd i Radio P1:s Sommar 2010 och han har varit med i TV-programmet På Spåret två säsonger. Han medverkade också i ett stort TV-sänt seminarie på Kungliga vetenskaps- akademin hösten 2012 med rubriken "Världen med eller utan Gud". Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om kosmologi. I våras kom kom han ut med boken "Mörkret vid tidens ände: En bok om universums mörka sida". Han har under flera år hållit i kursen "Fysik för poeter". Han medverkade i Kunskapskanalens program "En bok en författare" den 15 maj 2015. Han pratar där om sin bok "Mörkret vid tidens ände". Han har medverkat i såväl Filosofiska rummet som Teologiska rummet i SR P1. Senaste framträdande var i Filosofiska rummet den 30 augusti med rubriken "Mörkret vid tidens ände"Den 12 juni medverkade han i ett Pi-samtal på Kunskapskanalen med rubriken Svarta hål, mörk materia och universums gåtor.


Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi med inriktning på språk och medvetandeteorier. Hon har medverkat i såväl ett Pi-samtal på Kunskapskanalen med rubriken "Medvetandets mysterium" som i ovan nämnda seminarie på Kungliga vetenskapsakademin hösten 2012. På youtube finns ett antal föreläsningar och samtal där hon medverkat. Även Åsa Wikforss har medverkat i såväl Teologiska rummet som Filosofiska rummet. I SVT:s Vetenskapens värld, avnitt 13, med rubriken "Hjärnornas kamp", medverkade  Åsa Wikforss i en diskussion på slutet om medvetandet. Programmet ligger mycket lägligt kvar på Internet till två dagar innan höstens arrangemang.


Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Hans specialitet är ontologi och vetenskapsfilosofi. Vad gäller det senare är han kanske Sveriges främste specialist på Karl Poppers vetenskapsfilosofi. Ontologi handlar om vad som finns och vad vi menar med att något finns. På denna specialdomän har han bland annat skrivit boken "Ontological investigations: an inquiry into the categories of nature, man and society" (1989). Han gjorde sig känd för en Kalmarpublik genom föreläsningen "Ateismfilosofi - Vad är det? Behövs den?" hösten 2013 på Kalmar konstmuseum. Föreläsningen finns inspelad på video. "Ett sällan klart sett men levande forskningsethos" är en intressant vetenskapsfilosofisk essä av Ingvar Johansson som fångar och ger ord åt några viktiga vetenskapsfilosofiska teman och frågor på ett lättillgängligt sätt. Essän publicerades i Insikt och handling, volym 23, 2010, s.115 ff. Ingvar Johansson medverkar i senaste numret av SANS (existentiellt magasin i upplysningens anda - nr 4/2015) med en signerad krönika med rubriken: "Så kommer jag undan religionen". Texten finns tyvärr inte tillgänglig på Internet. Men SANS kan varmt rekommenderas, den finns att köpa i Pressbyrån vid Centralen i Kalmar. Ingvar Johansson ägnar sig också åt politisk filosofi. Ett exempel är essän "Förtjänst och globalisering - fallet Zlatan" utgivet på Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg (2015-04-10). Han analyserar där hur globaliseringsprocessen tenderar att skapa extrema inkomster för vissa internationella aktörer och föreslår inrättandet av ett FN-organ för att försöka komma tillrätta med dessa förhållanden som på sikt är ett hot mot samhällskittet.    

onsdag 23 september 2015

Filosoficafé nr 6. Onsdagen den 7 oktober på Byteaterns caféFantasi och berättelser –
flykt, destruktivitet, andrum, kreativ kraft?


Dikt och förbannad lögn! Läsa bör man, annars dör man! Tantsnusk! Åsikterna är många och skiftande när det gäller litteratur och berättelser. Vad ska ”hittepå” vara bra för? Vad är en god berättelse? När är berättelsen eller fantasin en positiv kraftkälla? När är den destruktiv? Välkomna till Byteatern för ett samtal om människans kreativa tänkande och behov av att skapa berättelser.


Kvällen inleds av Piia Posti, lektor i litteratur-vetenskap och forskare vid Linnéuniversitetet. Hon har forskat på reseberättelsen som en kritisk röst i den globala debatten, som hos Sven Lindqvist och Utrota varenda jävel. Nu skriver hon om gestaltningen av det främmande och exotiska i barn- och ungdomslitteratur.

Filosoficafé Nr 6. Onsdagen den 7 oktober 
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.40 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.

Inget inträde!
Välkomna!


Affisch i pdf för A3 eller A4:  Filosoficafé nr 6. Skriv gärna ut och sätt upp - eller ge till kompisar.  
Evenemang på Facebook: Filosoficafé nr 6. 

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.

PS. Måndagen den 19 oktober kl 18. "Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv." Ett samtal mellan professorerna Ulf Danielsson (teoretisk fysik - kosmologi), Åsa Wikforss (teoretisk filosofi - språk, medvetandeteorier) och Ingvar Johansson (ontologi och vetenskapsfilosofi). Samtalet äger rum i Kalmar Stadsbibliotek och är ett samarbete mellan Humanisterna Kalmar och biblioteket. Håll ögonen öppna för vidare information. DS.  

onsdag 9 september 2015

Vad händer när en ateist dör? 22 september.

Föreläsning och frågestund med Mikael Göransson.


Mikael Göransson är tidigare ordförande i Humanisterna och har sedan 1995 varit en av de flitigaste borgerliga officianterna i landet. Han har erfarenhet från närmare 1300 barnvälkomnanden, vigslar och begravningar. Han har medverkat i ”Den svenska högtidsboken” som utkom år 2000 och som används som stöd för humanistiska ceremonier med förslag på texter och sånger.

Nu kommer Mikael till Kalmar för att dela med sig av sina erfarenheter av olika ceremonier, med tonvikt på begravningar. Vad händer när man dör och inte är medlem i Svenska kyrkan? Hur går en humanistisk begravning till? Vad är poängen med att ha ett humanistiskt barnvälkomnande? Och varför väljer numera en majoritet av brudparen att vigas utan att blanda in kyrkan eller andra religioner?

Detta och mycket mer kommer vi att få svar på och diskutera kring.
Arrangemanget görs i samarbete med ABF Östra Småland/Öland

Vill du veta mer om Mikael så ta en titt på www.migor.se.
Affisch i pdf-format kan laddas ner här! Kan skrivas ut i A3 eller A4.

Datum: Tisdagen den 22 september
Tid: 18.00
Plats: Hanssons Krog (avskild del)

Fritt inträde.
Varmt välkomna!

 

torsdag 20 augusti 2015

Filosofiskt café nr 5. Onsdagen den 2 september på Byteatern

Vad är vårt gemensamma mänskliga?


Vad har vi gemensamt bortom kultur, religion, etnicitet, kön, sexuell läggning? Hur stark är vår benägenhet att fokusera på det som skiljer oss? Varför har det historiskt varit vanligt att beteckningen ”människa” har reserverats för det egna folket? Kom till Byteatern för ett samtal om vad det innebär att vara människa?

Inledning av Carl Gustaf Olofsson, medlem i styrelsen för Humanisterna Kalmar och huvudansvarig för de Filosofiska caféerna. Han driver webbplatsen ”Språk, tro och religion” och bloggar på ”Gustafs videoblogg”.

Filosoficafé Nr 5. Onsdagen den 2 september 
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.40 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.
Affisch i pdf för A3 eller A4:  Filosoficafé nr 5. Skriv gärna ut och sätt upp - eller ge till kompisar.  
Evenemang på Facebook: Filosoficafé nr 5. 

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.

PS. Måndagen den 19 oktober kl 18. "Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv." Ett samtal mellan professorerna Ulf Danielsson (teoretisk fysik - kosmologi), Åsa Wikforss (teoretisk filosofi - språk, medvetandeteorier) och Ingvar Johansson (ontologi och vetenskapsfilosofi). Samtalet äger rum i Kalmar Stadsbibliotek och är ett samarbete mellan Humanisterna Kalmar och biblioteket. Håll ögonen öppna för vidare information. DS.  

onsdag 3 juni 2015

Fredagen den 12 juni. Professor Ulf Danielsson på Kunskapskanalen.

Måndagen den 19 oktober besöker fysikprofessorn Ulf Danielsson Kalmar för att tillsammans med filosofiprofessorerna Åsa Wikforss och Ingvar Johansson samtala under rubriken "Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv". Det är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och arrangemanget genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland. Platsen är den nya föreläsningsdelen mitt i huvudbiblioteket. Preliminär tid är kl 18.

För den som på förhand vill bekanta sig lite med Ulf Danielsson så tipsar vi här om hans medverkan i Kunskapskanalen om lite mer än en vecka.

Fredagen 12 juni deltar Ulf Danielsson i ett Pi-samtal på Kunskapskanalen.
Tid: 17.55 - 19.00
Rubrik: Svarta hål, mörk materia och universums gåtor. (Länken går till SVT Play och finns kvar där till den 12 december 2015)


Presentation av TV-programmet: Det finns en stor okänd del av universum som vi inte har grepp om, berättar Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik. Han förutspår att en revolution inom fysiken där betydelsen av den mörka materian så sakta börjar klarna. I samtalet deltar också astronomen Marie Rådbo och professorn i astronomi Bengt Gustafsson.

Ulf Danielsson kom i april ut med boken "Mörkret vid tidens ände. En bok om universums mörka sida" (Fri Tanke förlag).
Han har medverkat i På spåret 2013 och 2014.
Den 22 juli 2010 var han värd för radioprogrammet Sommar i P1.


lördag 16 maj 2015

Lördagen den 13 juni. Att växa upp i en sekt. Och att lämna den.

Humanisterna i Kalmar välkomnar till en spännande och utmanande föreläsning om sekter i Sverige


Vera Lanängen växte upp i en Jehovas Vittnen-familj. Hör hennes egen berättelse.

"Jag föddes in i ett religiöst samfund som kallas för Jehovas vittnen. Ända sedan jag var liten fick jag lära mig att Gud inte bara var den mest kärleksfulle, utan att Gud var kärlek per definition. Något som Gud visade genom Jehovas vittnens läror. Under hela min uppväxt var detta min verklighet. Alla andra tolkningar om världen var felaktiga och Satans sätt att försöka lura mig. Men inom mig fanns det en röst som sa att något var fel."

Vera Lanängen, Från webbplatsen Inte en främling, Teskedsorden.

Vera bröt upp från Jehovas Vittnen när hon var 20 år. Hon studerar till socionom och arbetar för Hjälpkällan, en religiöst och politiskt obunden verksamhet som erbjuder stöd och information till personer som varit, är, inte längre vill vara, eller funderar på att bli medlemmar i ett slutet religiöst samfund. 

Ät en bit mat och lyssna på en fängslande berättelse. 
Arrangemanget görs i samarbete med ABF Östra Småland/Öland.

Inget inträde.
Plats: Hanssons krog. Norra Långgatan 1. Mat och dryck finns att köpa från kl 16.
Tid: Lördagen 13:e juni, kl 1700

onsdag 22 april 2015

Filosofiskt café nr 4. Onsdagen den 20 maj på Byteatern

Frihet och utveckling


Utveckling förknippas vanligen med fred, materiellt välstånd och frånvaro av nöd. Vissa regeringar hävdar att välstånd förutsätter ”stabilitet” och begränsad medborgerlig frihet. Men utan frihet riskerar man att utveckling förbyts i sin motsats, nämligen våld, fattigdom och nöd.

Välkomna vårens fjärde och sista filosofiska café på Byteatern för ett samtal om relationen mellan frihet, utveckling och långsiktig hållbarhet.

Nr 4. Onsdagen den 20 maj 2015
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.40 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.
Affisch:  Filosoficafé nr 4.
Evenemang på Facebook: Filosoficafé nr 4. Dela gärna!


De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.
OBS! Det blir en fortsättning med tre filosofiska caféer hösten 2015!


Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet, inleder. Utöver att vara lärare är Per Bauhn flitig skribent och debattör. Han är specialist på rättighetsfilosofi och en återkommande gäst i Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1. Det övergripande temat för de filosofiska caféerna är ”Filosofi för en hållbar global framtid”.

Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmar är huvudansvarig.

Affisch i pdf-format: Filosoficafé nr 4.
Skriv gärna ut och sätt upp!    

  onsdag 25 mars 2015

Filosofiskt café nr 3. Onsdagen den 15 april på Byteatern

Att hjälpa eller stjälpa?


Hjälp! Hur gör jag för att hjälpa? Organisationerna är många, behoven stora. Vem ska jag ge till? Vad kan jag göra själv? Föreställningar om hjälpande och hjälpmottagare har förändrats över tid. Idag breder argument för att inte hjälpa och rädslan för att hjälpa ”fel” ut sig. Välkomna till Byteatern för ett samtal om hur vi hjälper, varför vi hjälper, vem vi hjälper – och inte.

Nr 3. Onsdagen den 15 april
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.45 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.
Affisch:  Filosoficafé nr 3.
Evenemang på Facebook: Filosoficafé nr 3

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.


Cecilia Jonsson inleder detta tredje filosofiska café. Cecilia är forskare vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Linnéuniversitetet, och ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse. Hennes avhandling handlar om volonturism ("Volontärerna", 2012). Nu arbetar hon med boken "Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid" om 1960-talets u-landsvolontärer (Makadam förlag, hösten 2015). Hon intervjuar första generationens hjälparbetare och följer upp hur det gått med deras projekt.

I februari 2015 gjorde Cecilia Jonsson en forskningsresa till Indien tillsammans med tre äldre biståndsarbetare. De sökte upp gamla medarbetare och kollade hur det gått med deras projekt från slutet på 1960-talet och början av 70-talet. Ett löpande reportage om denna resa finns på Facebook på sidan "Återresan till Tamil Nadu". Den 14 mars hade Smålandsposten ett stort reportage om denna forskningsresa. Reportaget kan läsas här i form av tre seperata pdf-filer. Del 1, del 2 och del 3.

.
Det övergripande temat för de filosofiska caféerna är ”Filosofi för en hållbar global framtid”. Vårens sista filosofiska café är den 20 maj. Då inleder Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Rubriken är "Frihet och utveckling".


Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmar är huvudansvarig.

Affisch i pdf-format: Filosoficafé nr 3.
Skriv gärna ut och sätt upp!    

  
fredag 27 februari 2015

Filosofiskt café nr 2. Onsdagen den 18 mars på Byteatern


Hållbarhet – vad menas med det?


Ordet ”hållbarhet” används i allt fler sammanhang. Vad omfattas av begreppet och vad handlar egentligen en hållbar utveckling om? Miljön, freden, ekonomin? Kanske något annat? Och var går gränsen för det personliga ansvaret i arbetet för en hållbar värld? Välkomna till Byteatern för ett samtal om det viktiga ordet ”hållbarhet” och dess många betydelser!

Nr 2. Onsdagen den 18 mars
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.45. Enkel fika 20 kr.

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.

Pav Johnsson inleder detta andra filosofiska café. Pav är lärare i naturkunskap på Ölands folkhögskola. Han är också naturexpert på P4 Kalmar, leder resor till södra Afrika, är naturguide och kommer snart ut med en bok om Ölands fåglar.

Det övergripande temat för de filosofiska caféerna är ”Filosofi för en hållbar global framtid”. Kommande datum är 15/4 och 20/5.

Affisch i pdf-format: Filosoficafé nr 2.
Skriv gärna ut och sätt upp!    

  


söndag 22 februari 2015

Handlingar inför årsmötet den 8 mars 2015

Nedan finns årsmöteshandlingarna inför årsmötet den 8/3. Samtliga dokument är pdf:er. Handlingarna har även mailats ut till samtliga medlemmar i Humanisterna Kalmar 22 feb 2015.

Dagordning årsmöte 2015
Verksamhetsberättelse feb 2014 - mars 2015
Verksamhetsplan 2015
Valberedningens förslagtorsdag 19 februari 2015

Fyrtio personer på första filosofiska caféet på Byteatern.

I går, onsdag, hade vi det första filosofiska caféet på Byteatern. Kanske var det det första filosofiska caféet någonsin i Kalmar. Det får de lokala kulturhistorikerna svara på. I våra förhandsspekulationer så tänkte vi att 15 personer var smärtgränsen, 20 okej, 25 bra! Vi var 40, inklusive de ansvariga. Rejält över förväntan. Det blev en bra kväll och de allra flesta var väldigt nöjda med kvällen.


Samtal i storgrupp. Nina Martinsen håller i trådarna
 från röda mattan medan assistenten fotograferar. SCEN  med
stora bokstäver på väggen. Vid detta tillfälle kan
det läsas som "Scen för samtal".   
Kvällen började med att Carl Gustaf Olofsson presenterade konceptet med filosofiska caféer, det övergripande temat för våren - "Filosofi för en hållbar global framtid" - och samarbetet med Byteatern och ABF. Sedan blev det en kort introduktion till kvällens tema "Vad kan vi hoppas på, egentligen?". Nina Martinsen höll ordning på uppdelningen i smågrupper. Runt 18.25 hade vi delat upp oss i åtta smågrupper för en första omgång av samtal och reflektioner kring kvällens tema. Innan man satte sig ner kunde man förse sig med fika eller fylla på. Det var avsatt 40 minuter för smågrupperna. Den enda regeln var att man skulle börja med att ge var och en 2 minuter för att dela med sig av sina tankar kring ämnet. Samtalet i smågrupperna blev så engagerat och intensivt att det inte var helt lätt att bryta för att övergå till storgruppssamtal.

Vi hade avsatt 40 minuter för det avslutande storgruppssamtalet. I tur och ordning fick varje grupp ta upp några tankar som man gärna ville bolla vidare till storgruppen och få reaktioner på. Det blev 40 minuters engagerat samtal med många inlägg. Största problemet var att se till att det begränsade utrymmet räckte till så att vi hann med alla åtta grupperna.

I efterhand blev vi även medvetna om ett annat problem - ljudet! Vi fick flera muntliga synpunkter på det. Det fanns också med som en kritisk punkt i flera av de skriftliga utvärdering som gjordes. Byteatern har en bra ljudanläggning. Vi hade frimodigt tänkt att det skulle fungera bra utan - och också bli mer avspänt. Nästa gång så kommer vi att använda ljudanläggningen.

Fika och samarbete

Vi öppnade för insläpp 17.45. Då fanns fika klart så att de som ville kunde förse sig direkt. Kaffe, te, cider, rågkusar (surdeg + rågmjöl), ljust surdegsbröd, ost, hummus (gjord av svenska gula ärtor som man annars gör ärtsoppa av). Dom som inte tagit fika innan vi körde igång kunde förse sig innan man satte sig tillrätta i smågrupperna. Fikat hade ett enhetspris - 20 kr. Kaffe, te, halv rågkuse och halv surdegsmacka. Sedan fritt extra så långt det räckte.

Byteatern står för rummet och ramen i form av det mysiga caféet och genom att hålla en värd som håller koll på dörrar och som kan pentryt med kaffebryggare, diskmaskin och som hjälper till med fikafixet och efterarbetet. Värden har tid från kl 17 - 20.30. Ett stort tack till Anna Hansson som på ett smidigt och jättebra sätt skötte värdskapet denna premiärkväll.

En viktig del av Byteaterns bidrag är att man genom sina inarbetade marknadsföringskanaler bidrar till att göra de filosofiska caféerna kända i Kalmarregionen. Humanisterna Kalmar står för fikat, innehållet och ansvarar för utgifterna. Vad gäller innehållet dock via ett ordentligt bollande med Daniel Rylander och Mia Carlsson på Byteatern. ABF bidrar med att betala en del av utgifterna.
  

Utvärdering

Vi hade ett enkelt utvärderingspapper som dom som ville kunde fylla i. Tanken är att det ska kunna vara till hjälp för att utveckla konceptet. 27 personer fyllde i. Det fanns två frågor där man kunde skatta från 1 - 5, där 1 var "dåligt", 3 "okej" och 5 var "mycket bra".
Första frågan; "Har det varit en bra kväll?".
Svar: 14 st 3:or, 4 st 4:or och 9 st 5:or. Snitt 3,8.
Andra frågan: "Vad tycker du om upplägget med inledning, smågrupp och slutsamtal?"
Svar: 9 st 3:or, 5 st 4:or och 13 st 5:or. Snitt 4,1.
Sedan fanns fyra öppna frågor.
Vad kunde varit bättre?
Vad fungerade dåligt?
Förslag till annat upplägg.
Ett ämne jag gärna skulle se som tema för ett framtida filosofiskt café.

Flera efterlyste ett bättre ljud. Det gällde framför allt slutsamtalet där inläggen och rösterna kom från olika håll i rummet. Även om det är lite besvärligare så kommer vi att köra med mikrofon via ljudanläggningen  nästa gång.

Några efterlyste en fylligare inledning. Det intressanta med det är att det egentligen är i linje med hur vi tänkt. Lite olika skäl gjorde att vi minimerade presentationen av kvällens tema "Vad kan vi hoppas på, egentligen?" till det som stod på affischen och ungefär lika mycket till. Det innebar att presentationen av denna första kvällens tema var mindre än 2 minuter i stället för de 10 som finns i planeringen. En väldigt kort inledning ger en större öppen rymd för associationer och tankar. En längre genomarbetad inledning ger en mera konkret och distinkt utgångspunkt för tankar och samtal. Båda har fördelar och nackdelar. Det är intressant att tänka kring. Inledningarna för vårens två sista filosoficaféer kommer att vara 10 minuter plus. Nästa gång, den 18 mars, är fortfarande lite osäkert.      
Det kom också önskemål om ett stramare och bättre upplägg för slutsamtalet.

"Scen för samtal"

Jag har blivit alltmer förtjust av hur ordet SCEN exponeras  i stora feta bokstäverna över en hel vägg i Byteaterns café. Det syns väldigt väl på fotot. Just i detta sammanhang får det nästan en poetisk kvalitet för mig. När texten och caféet fungerar som ram för detta första filosofiska café uppstår en förskjutning av innebörden i ordet "scen". Vanligtvis framträder någon/några på "scenen", med eller utan strålkastare. Åskådarna tar in och tar emot. Här får plötsligt ordet "scen" en annorlunda innebörd. Vi är på scenen tillsammans, Vi befinner oss i rollen som både bidragsgivare och mottagare samtidigt. De imaginära strålkastarna rör sig i rummet och stannar till vid ett ansikte som lyser upp och delar med sig av sina tankar och efter en liten stund rör det sig vidare till ett annat ansikte. Om den traditionella innebörden kan sammanfattas i orden "scen för framträdanden" kan den innebörd som oväntat trätt fram sammanfattas i orden "scen för samtal". Det väcker nya tankar och funderingar. Dom håller jag för mig själv tillsvidare.

Sist kan sägas att vi fick mycket uppskattning av olika deltagare för arrangemanget när det var slut. Det värmde rejält och ger råg i ryggen för för fortsättningen. Vi som är ansvariga känner oss rejält peppade och uppmuntrade av uppslutningen och reaktionerna på detta första filosofiska café. Vi kommer att lägga manken till för att utveckla konceptet. Det fungerade igår. Med det kan bli bättre.


torsdag 5 februari 2015

Filosofiskt café nr 1 - onsdagen den 18 februari

Tema: Vad kan vi hoppas på, egentligen? 

Är det viktigt att ha hopp? Hur får det näring? Vad kan urholka det? Hur viktigt är hoppet som drivkraft? I viktiga och såriga relationer, i en svår arbetssituation, i tider av utanförskap, visavi vår globala framtid? Är det bättre att inte hoppas för att slippa bli besviken? Får vi mera hopp om vi aktivt engagerar oss för att förbättra någon liten skärva av vår värld? Finns det hopp som är farligt?

Nr 1. Onsdagen den 18 februari
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.45. Enkel fika 20 kr.

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.


Carl Gustaf Olofsson och Nina Martinsen, aktiva i Humanisterna Kalmar, håller i detta första filosofiska café. Båda är glada amatörer både vad gäller filosofi och att leda filosofiska caféer. Nina Martinsen är allmänläkare och har under många år jobbat med Humanistiska konfirmationsläger. Carl Gustaf Olofsson är pensionerad brevbärare med ett livslångt engagemang kring livsåskådningsfrågor från ett sekulärt perspektiv.


Detta är det första filosofiska caféet av fyra under våren. Det övergripande temat är ”Filosofi för en hållbar global framtid” (se vidare!). Kommande datum är 18/3, 15/4 och 20/5. Tema och presentation av kommande filosofiska caféer kommer allteftersom. Via affisch, Facebookevent, på denna blogg, på Byteaterns webb. Håll ögonen öppna!

Affisch i pdf-format kan laddas ner (och gärna sättas upp någonstans)

ALLA ÄR VÄLKOMNA!
FRITT INTRÄDE!

  
Se även Facebookevenemang!


-

Filosofiska caféer våren 2015 på Byteatern


Tillsammans med Byteatern och ABF Östra Småland/Öland bjuder Humanisterna Kalmar in till filosofiska samtal i Byteaterns Café. Det blir fyra onsdagar under våren 2015. 

Tema: Filosofi för en hållbar global framtid


Onsdagar: 18 februari, 18 mars, 15 april och 20 maj. 
Plats: Byteaterns café 
Tid: kl 18 - 20. Caféet öppnar 17:45. Enkel fika 20 kr.
Information om de enskilda träffarna kommer efterhand. Håll ögonen öppna! Affischer, Facebookevent, denna blogg, Byteaterns webb. 


Den övergripande temarubriken är till för att ge skärpa och grundriktning på livets stora frågor om meningen, döden, ett gott liv, mod, rädsla, kunskap visavi övertygelser, tilliten respektive bristen på tillit till våra viktiga livssammanhang, livets storhet och litenhet, vad den växande kunskapen om mikro- och makrokosmos betyder för oss etc. Sedan har varje träff ett huvudtema. Som bränsle för diskussionen kommer det att hållas en inledning på max 10 minuter kring kvällens huvudtema. Den 18 februari är temat "Vad kan vi hoppas på, egentligen?". Inledning av Carl Gustaf Olofsson och Nina Martinsen. (se vidare!) 
Den 18 mars - temat ännu ej bestämt 
Den 15 april är temat "Att hjälpa eller stjälpa". Cecilia Jonsson, lektor i socialt arbete vid Linneuniversitetet inleder.
Den 20 maj är temat "Frihet och utveckling". Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet, inleder.

Ny forskning menar att kreativa utmaningar för tanken förbättrar hälsan.

ALLA ÄR VÄLKOMNA! 
Inget inträde! Begränsat antal platser! 

Affisch i pdf-format - för A3 eller A4 - kan laddas ner här!