tisdag 26 oktober 2010

Debatt mellan Christer Sturmark och Dag Sandahl 9/11

Den tämligen nybildade länsavdelningen Humanisterna Kalmar bjuder härmed in alla intresserade till sin första offentliga debatt.

Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, kommer till Kalmar den 9 november för att debattera med komminister Dag Sandahl.

Under rubriken ”Religion – gudomlig skapelse eller mänskligt önsketänkande” ska de två mäta sina argument med varandra.

Förhoppningen är att ämnet och kombinationen Christer Sturmark och Dag Sandahl ska locka stor publik från alla läger. Bägge är kända för sin fräna debattstil och sina klara åsikter.

Debatten hålls i Stagneliusskolans aula och börjar kl 19.00.
Per-Jakob Wiberg, lärare i samhällskunskap och historia på Stagneliusskolan, är debattledare.

Fritt inträde.


Hjärtligt välkomna till en spännande kväll!

Styrelsen
Humanisterna Kalmar