Media


Humanisterna Kalmar tar del i den offentliga diskussionen i media. Här redovisar vi artiklar, debattinlägg och framträdande i radion. Kronologin är att de senaste framträdandena redovisas först. Om det är debatter med svar och repliker så redovisas dom så att det inlägg som inledde debatten står övers och sedan i den ordning de kommit.


Vintern 2021.  

Här kommer ett genmäle till Barometerns ledarsida från Humanisterna Kalmar med Viktor Emlund som drivande skribent! Det gäller huvudmannaskapet för begravningsverksamheten. Svenska Kyrkan eller kommunerna?

Bakgrund: Den 7 januari hade Barometern en ledare med rubriken “Sverige är inget sekulärt land”. Den var skriven av Annika Borg, präst och teol.dr. Hon kritiserade en artikel på DN Debatt från den 3 januari med rubriken “Religiösa värderingar ska inte styra praxis vid livets slut”. Humanisterna argumenterar där för en kommunalisering av begravningsverksamheten.
Ledaren i Barometern hade sakfel och ett insinuant, nedsättande tonfall. Vårt genmäle med rubriken "Avlägsna den kristna våta filten" publicerades den 16 januari med en kommentar från ledarsidan som avslutning. Genmälet publicerades enbart på webben, inte i papperstidningen. Men gott så! Vi konstaterar att språkförbistringen kring användningen av ordet “sekulärt” håller i sig.


Sommaren och hösten 2018


Det har under sommaren
och början av hösten pågått en debatt i Östra Småland/Nyheterna om betydelsen av att samtala om våra existentiella livsfrågor. Debatten började den 6 juli genom en påläst och välskriven artikel av de både pingstpastorerna Fredric Crona, pastor i Lorensbergskyrkan i Kalmar och Daniel Alm, föreståndare för pingströrelsens nationella samorganisation. Deras första artikel publicerades den 6 juli.  När det nu hunnit bli den 20 september så har totalt sju inlägg publicerats. De rödmarkerade inläggen är skrivna av Carl Gustaf Olofsson, styrelseledamot i Humanisterna Kalmar. Han kallar sig ibland med glimten i ögat för 'ateistisk frilansteolog'. Här gör han skäl för detta Monthy Phytonska epitet. Det kan bli fler inlägg. Så håll ögonen öppna.

(Nr 1) Lyft in samtalet om meningen med livet (6.7.2018) - Crona & Alm
(Nr 2) Vad är det egentligen som ger livet mening? (10.7.2018) - Einarsson
(Nr 3Viktigt att samtala om meningen med livet (30.7.2018) - Olofsson
(Nr 4) Viktigt att vi fortsätter tala om livets mening (11.8.2018)  - Crona & Alm
(Nr 5Om livets mening, himmel och helvetet (20.8.2018) - Olofsson
(Nr 6) Lögnare, bedragare galning – eller Gud? (1.9.2018)  - Crona & Alm
(Nr 7Bedragare, galning, Gud - eller människa (20.9.2018) - Olofsson
(Nr 8) Vetenskapen, tron och meningen med livet (28.9.2018) - Einarsson       


Februari 2018


 Debattartikel måndagen den 12 februari i Östra Småland med rubriken "Hur ska vi ta ansvar för framtidens livsvillkor". Det var samma dag som arrangemanget på Kalmar Stadsbibliotek där Therese Uddenfeldt och Ulf Danielsson samtalade om det sköra klot vi lever på och vårt ansvar för framtida generationer utifrån rubriken "Varför är det så svårt att förstå att allt har ett slut". En närmre presentation av såväl arrangemanget som Ulf Danielsson och Therese Uddenfeldt finns här på bloggen.
Länk till Östra Småland!December 2017


Debattartikel måndagen den 4 december i Östra Småland. Det var samma dag som sedan Birgitta Forsman höll sin föreläsning på puben/restaurangen Park Hermina. Fredrik Ahlgren och Carl Gustaf Olofsson från styrelsen i Humanisterna Kalmar var undertecknare.
Rubrik: "Befria moralen från religionens tvångströja".  


November 2017


En knapp vecka innan pubföreläsningen med Birgitta Forsman på temat Gudlös etik var denna lilla notis införd i Östra Småland. Den 13 november, några dagar innan föreläsningen "Sekulär andlighet - nonsens eller något viktigt" torsdagen den 16 november av filosofen Cathrine Felix så fanns denna lilla blänkare införd i Barometern. Föreläsningen hölls i Kalmar Stadsbibliotek - mitt i biblioteket, med ABF Östra Småland/Öland som medarrangör. 46 personer hade hittade dit. Se vidare.

Oktober 2017


På 500-årsdagen för det som brukar kallas reformationens startpunkt, den 31 oktober, hade Carl Gustaf Olofsson som sitter med i Humanisterna Kalmars styrelse en debattartikel införd i Östra Småland. Rubrik: "Gudlöst om kyrkan och mänsklighetens framtid". Vad gäller rubriken är det  alltid debattredaktionen som avgör. Den föreslagna rubriken var ett ord längre: ""Gudlöst om kyrkan, reformationen och mänsklighetens framtid". Artikeln publicerades sedan i Humanisten nr 4/2017 med den längre originalreubriken. Humanisten finns som pdf som kan laddas ner. Artikeln finns på s. 25 - 27.  
    

April 2016


Torsdageden 14 april fanns ett fint reportage om Inga-Lisa Sangregorios framträdande på Kalmar Stadsbibliotek. Hon pratade om dödshjälp utifrån sin bok "Den sista friheten, Om rätten till vår död" som kom ut på Fri Tanke Förlag i början på februari. Se vidare på bloggen! Efter föredraget blev det bortåt en timmas samtal med publiken med många synpunkter och erfarenheter. Det kunde fortsatt en rejäl stund till om vi inte tvingats sätta punkt.

Lästip! Högerklicka på bilden. I menyn som öppnas välj "Öppna länk i ny flik" (Google Chrome). Där får man en stor och läsbar bild.

Dagen efter arrangemanget, den 13 april, var det en ledare i Barometern av Martin Tunström som i hårda ordalag kritiserade att Kalmar Stadsbibilotek och därmed Kalmar kommun gav utrymme för ett samtal om dödshjälp. Den fantasieggande rubriken var "Nej till dödshjälp på Kalmar bibliotek". Underrubriken i fetstil var: "Kalmar kommun får inte stötta dödshjälpspropagandan".

Kommentar:  Det är uppenbart att Martin Tunström inte förstår skillnaden mellan propagandamöten och samhällets behov av att på olika sätt belysa viktiga sakfrågor. Det ideella engagemangen från engagerade röster och ideella organisationer är en viktig del av det demokratiska samhällets livsluft. Denna basala demokratiska insikt saknas i detta fall. Det är uppenbart att Martin Tunström inte hade varit och lyssnat på biblioteket. Vi hoppas på skärpning på Barometerns ledarsida.


November 2015


Lördagen den 21 november. Braastadprästen Jan-Åke Karlsson skrev först en insändare i Barometern, "Glöm inte varför vi firar jul!"(11 november), som prästerligt förmyndaraktigt talade om för oss gudlösa julfirare vad som var den verkliga anledningen till att vi firar jul. Det blev ett svar i Barometern (13 november). Samma insändare kom några dagar senare i Sydsvenskan. Samma svar skickade in där och kom in. Ytterligare några dagar senare, den 17 november, kom samma insändare in i Aftonbladet. Försöket med samma svar nobbades. Det blev en vänlig protest där tidningen folkbildningsansvar påpekades. Svaret blev ett "nej" med ett kanske om texten kortades ner till 1000 tecken (från 1350). Det gjordes - och repliken kom in. Dessutom med en riktigt snygg layout. Här kommer först Jan-Åke Karlssons insändare, Aftonbladet tisdagen den 17 november, och därefter Carl Gustaf Olofsson svar lördagen den 21 november,

Torsdagen den 19 november. Unescos Filosofins dag uppmärksammades med en artikel på insändarsidan i Barometern. Det är tredje året på raken som Humanisterna Kalmar uppmärksammar Filosofins dag.

Länk: http://www.barometern.se/reagera/vad-ar-vart-gemensamma-manskliga/ 

 

Oktober 2015

Torsdagen den 1 oktober. Prideparaden i Kalmar har väckt protester från en del kristna kretsar och resulterat i en debatt i Barometern. Vesa Annala, adventkyrkans pastor, har gett uttryck för åsikter som inte bör få passera opåtalade. Fredrik Ahlgren och Niklas Cedergren från Humanisterna Kalmar hade ett genmäle i Barometern torsdagen den 1 oktober.
Länk: http://www.barometern.se/reagera/en-unken-moral/


September 2015

Torsdagen den 24 september. Humanisterna Kalmars arrangemang på Hanssons Krog med den mycket erfarne humanistofficianten Mikael Göransson resulterade i ett reportage i Östra Småland. 


-

-

Maj 2015

Onsdagen den 27 maj. Ett intervjureportage över ett helt uppslag med Christer Sturmark på Insidan i Dagens Nyheter, del 1. Utgångspunkten är hans nya bok "Upplysning i det 21:a århundradet. Tro och vetande 3.0".  Rubrik: "Alla behöver ta ansvar för livet före döden".


Måndagen den 25 maj hade Östra Småland ett reportage om vårens fjärde och sista Filosofiska café på Byteatern. Samtidigt skrev man att det blir en fortsättning i höst med tre filosofiska caféer - 2 september, 7 oktober och 18 november - plus att kommande arrangemang av Humanisterna Kalmar presenterades. Föreläsningarna med Vera Lanängen den 13 juni, med Mikael Göransson den 22 september och samtalet mellan tre professorer på Kalmar Stadsbibliotek den 19 oktober nämndes.


-

Mars 2015

Fredagen den 6 mars publicerades en replik till pastor Vesa Annalas debattartikel den 2 mars i Barometern ("I en fri demokrati har alla samma tillgång till vetenskap") med rubriken "Intelligent Design och vetenskaplig retorik". Den var skriven av Carl Gustaf Olofsson, styrelseledamot i Humanisterna Kalmar. Några dagar senare, måndagen den 9 mars, var en fylligare debattartikel införd i Östra Småland kring samma problematik. Rubriken var "Konspirationsteorier och skör demokrati".

Februari 2015

Tisdagen den 17 februari så hade Östra Småland ett litet fint förhandsreportage om vårens Filosofiska caféer. Det är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland. Fyra caféer totalt under våren. Se vidare under fliken Filosofiska Caféer.December 2014

Tisdagen den 2 december.
Barometern publicerade ett reportage om föreläsningen "Tokiga bibelord" med Jakob Ståhle på puben Pipes of Scotland som hölls kvällen innan, dvs måndagen den 1 december. Se vidare på bloggen "Lyckad pubföreläsning om "tokiga bibelord"".


November 2014

Torsdagen den 20 november.
På Unescos Filosofins dag, torsdagen den 20 november, hade Humanisterna Kalmar en artikel införd på debattsidan i Östra Småland med rubriken "Filosofi förbättrar tillvaron". Med den pampiga målningen "Skolan i Aten" av Rafael från 1511 så lyftes artikeln fram. Rubrik, bildval och layout var helt och hållet Östrans skapelse. Det var också ett inslag i P4 Kalmar om Filosofins dag där Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmars styrelse intervjuades. Se länk nedan.    

"Skolan i Aten", Rafaels fresk i Vatikanpqlatset i Rom, var klar 1511. Den är ett grupporträtt över antikens grekiska filosofer. I mitten, med högra pekfingret mot skyn, går Platon, och vid hans sida, går den mer jordnära Aristoteles och pekar nedåt. På torsdagskvällen uppmärksammas Filosofins dag bland annat på Byteatern i Kalmar.
 Det är förstås bättre att läsa direkt på Östra Smålands webb

Sveriges Radio P4 Kalmar:
Inslaget i P4 Kalmar om Filosofins dag gjordes av Marcus Léonarde och Pav Johnsson. Inslaget började runt 09.10. Med ett musikinslag var det runt 9 minuter. 
Fredagen den 7 november.
Fredrik Ahlgren, styrelseledamot i Humanisterna Kalmar, intervjuades i Östran fredagen den 7 november av journalisten Stina Sandström på ungdomssidan Koll.Maj 2014

Vår föreläsning "Därför har kreationisterna fel" med Mattias Larsson måndagen den 5 maj fick en liten notis i Östran onsdagen den 7 maj.


November 2013


"Glöm inte filosofins dag"
Barometern debatt på filosofins dag, den 21 november. Undertecknad av Nina Martinsen, Helena Modin och Carl Gustaf Olofsson från styrelsen i Humanisterna Kalmar.
"Filosofins dag" är utlyst av Unesco och återkommer årligen sedan 2005 den tredje torsdagen i november. Där finns en uttalad tanke om filosofin - filosoferandet - som ett värdefullt verktyg att stödja kritiskt tänkande, konstruktiv dialog, tolerans, att lära sig att argumentera och lyssna på andras argument. När dagen instiftades betonades speciellt dess betydelse för unga människor: “philosophy is a discipline that encourages critical and independent thought and is capable of working towards a better understanding of the world and promoting tolerance and peace ”. Detta är en tanke som ligger näraHumanisternas syn. Filosofi i skolan? Lågstadie, mellanstadie, högstadiie? Vad görs? I Sverige? Internationellt? Vad kan vi som Humanister göra? Så här långt en liten debattartikel i Barometern. Alltid något.
.

Januari 2013


"Därför behövs Humanisterna"
Christer Sturmark, ordförande Humanisterna och
Helena Modin, styrelseledamot Humanisterna Kalmar
Barometern Debatt den 3 januari 2013.

Replik på "Därför behövs Humanisterna".
"Övertygade kristna med sunt förnuft behövs i Sverige"
Vesa Annala, pastor i Adventkyrkan 
Barometern Debatt den 8 januari 2013.

Slutreplik: Svar till pastor Vesa Annala.
"Lika värde oavsett vilken tro"
Helena Modin, Humanisterna Kalmar
Barometern Debatt den 14 januari 2013.


November 2012


Helena Modin, styrelseledamot i Humanisterna Kalmar intervjuas om riskerna kring strålning från mobiltelefoner och trådlösa nätverk i P4 Kalmar den 29 november kl 15.30. Det var apropå en föreläsning i Kalmarsalen med rubriken "Hur påverkar mobiler, ipads, smartphones våra barn?" av Gunilla Ladberg.


Maj 2012


"En värdig avslutning"
Carl Gustaf Olofsson, styrelseledamot i Humanisterna Kalmar 
Barometern Debatt den 31 maj 2012.
En lätt modifierad variant på debattartikeln publicerades den 5 juni på Newsmill under rubriken "Skollagen ska gå före religiösa skolavslutningar


Juni 2012


"Dopet engagerar oss"
Barometern Debatt den 29 maj 2012.
Ingress: "Dopet engagerar. Inte bara prinsessdop. Dop överhuvudtaget. Både de som önskar döpa sina barn och de som inte vill göra det engageras av dopet."
Jan-Olof ­Johansson, biskop i Växjö stift

"Barndop visavi namngivningscermoni"
Barometern Debatt den 9 juni 2012.
Ingress: "Replik på biskop Jan-Olof Johansson inlägg om dopet"
Nina Martinsen, Per-Ove Lindeman, Carl Gustaf Olofsson - Humanisterna Kalmar

"Vilken är den mörka synen på dopet och barnet?"
Barometern Debatt den 13 juni 2012.
Undertecknad av Björn Grönlund, kristen.

"Citaten talar för sig själv"
Barometern Debatt den 20 juni 2012.
Nina Martinsen, Per-Ove Lindeman, Carl Gustaf Olofsson - Humanisterna Kalmar


Februari 2012


"Sant genom upprepning?
Carl Gustaf Olofsson, styrelseledamot i Humanisterna Kalmar och ansvarig för webbplatsen Språk, tro och religion.
Östran Debatt den 25 februari 2012.


"Öppet kunskapssökande"
Barometern Debatt den 1 februari 2012.
Ingress: ”Vi menar att det är viktigt att alla ungdomar får delta i öppna, demokratiskt präglade diskussioner om livets stora frågor.” Humanisterna i Kalmar om humanistiska konfirmationsläger.
Carl Gustaf Olofsson, styrelseledamot i Humanisterna Kalmar
Nina Martinsen, handledare på humanistiska konfirmationsläger och styrelseledamot i Humanisterna Kalmar
Erik Cederberg, handledare på humanistiska konfirmationsläger och medlem i Humanisterna Kalmar

Replik till "Öppet kunskapssökande"
av kyrkoherde Peter Wänehag, Kalmar. Repliken publicerades aldrig på Barometerns webb.
Uppgifter om rubrik och datum kommer.

Slutreplik i debatt om konfirmationer. 
"Ingen ensamrätt på konfirmation"
Barometern Debatt den 16 februari 2012.
Ingress: När kyrkoherde Peter Wänehag i sitt svar på vår debattartikel hävdar en kristen ensamrätt till begreppet ”konfirmation” finns det invändningar.
Carl Gustaf Olofsson, Humanisterna Kalmar
Nina Martinsen, Humanisterna Kalmar, handledare för humanistiska konfirmationsläger
Erik Cederberg, handledare för humanistiska konfirmationsläger


"Humanisterna på jakt efter bidrag"
Intervjureportage i Östran med Erik Cederberg, handledare för humanistiska konfirmationsläger.
Östran den 9 februari.  
Ingress: ”Det är viktigt att alla ungdomar får delta i öppna, demokratiskt präglade diskussioner om livets stora frågor”, säger Erik Cederberg, Humanisterna Kalmar.


Erik var även intervjuad i P4 Kalmar. Här ska om möjligt in datum och länk till intervjun.


December 2011 - januari 2012.


"Vi vill fördjupa samtalet"
Kyrkans Tidning Debatt den 22 december 2012
Ingress: "Är biskop Jackelén rädd för livsåskådningssamtal där kyrkans och teologins röst och plats inte längre är given och självklar? Frågan ställs av Carl Gustaf Olofsson och Christer Sturmark."
Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna
Carl Gustaf Olofsson, styrelseledamot i Humanisterna Kalmar

Svar Direkt. Kyrkans Tidning Debatt den 22 december 2012
Ingress: "Jag gläds över att min bok ”Gud är större” ger upphov till debatt. Har jag skrivit illvilligt? Definitivt inte. Har jag skrivit okunnigt? Det hoppas jag verkligen inte."
Antje Jackelén
Biskop 

"Vilken dagstidning läser biskop Jackelén?"
Slutreplik. Kyrkans Tidning Debatt den 9 februari 2013
Ingress: "Anledningen till att vi från början försökte synliggöra olika användningar av orden ”offentligt” och ”privat” var att fästa ögonen på vad som för oss framstår som mycket märkliga slarv – eller ett medvetet manipulativt skrivsätt."
Christer Sturmark, ordförande förbundet Humanisterna
Carl Gustaf Olofsson, styrelseledamot i Humanisterna KalmarMaj 2011


"Behandlingar utan verkan på gymmet?
Barometern Reagera den 13 maj 2011.
Patrick Lindborg
Henrik Brosenius


Sidan är skapad den 2013-01-24

1 kommentar:

 1. Hej! Mitt namn är Caroline Ripén och läser till religionslärare på Linnéuniversitetet i Kalmar.
  Jag skall skriva en C-uppsats och vill komma i kontakt med Er som har varit troende inom healing, wicca, medium eller liknande som har lämnat den tron eller lämnat området av olika skäl och nu blivit humanister. Jag hoppas att NI kan hjälpa mig att hitta några som kan tänka sig att ställa upp på en intervju med mig. Självklart förblir de intervjuade anonyma och intervjun kommer bara att användas till min uppsats. Jag har valt ett område där det är svårt att hitta avhoppare från området och därför vore jag väldigt tacksam om ni kunde hjälpa mig.
  Har Ni några frågor är det bara att fråga på så svarar jag så gott jag kan.
  Min mejladress: carroripen@gmail.com
  Ha det fint.
  Mvh: Caroline

  SvaraRadera