tisdag 22 april 2014

Föreläsning 5 maj: Därför har kreationisterna fel!

Humanisterna Kalmar inbjuder till föreläsning.

Därför har kreationisterna fel!


av docent Mattias Larsson
Måndagen den 5 maj, kl 17.
Plats: Sjöfartshögskolans aulaMattias Larsson är docent i kemisk ekologi på SLU Alnarp. Han forskar kring evolutionen av luktförmågan hos insekter. Han föreläser om varför det är evolutionsteorin och inte kreationismen som har vetenskapens stöd. Frågestund efteråt.


Bakgrunden till arrangemanget är den kreationistiska Skapelsekonferens som arrangeras av Adventkyrkan i Kalmar den 2 – 4 maj. När arrangemanget annonserades i början på februari erbjöd Mattias Larsson arrangörerna att hålla ett föredrag inom ramen för konferensen. Men han fick då svaret att programmet redan var fullt. När vi fick vetskap om detta erbjöd vi Mattias Larsson att hålla en föreläsning i Humanisterna Kalmars regi utifrån samma grundtema som i hans erbjudandet till Adventkyrkan. Kort sagt: om evolutionsteorins vetenskapliga styrka.

Mattias Larsson har lång erfarenhet av att argumentera med evolutionskritiker, Intelligent Design-förespråkare och bibliska ungjordskreationister. Se vidare på hans blogg!
"Evolutionen en myt - skulle inte tro det!"
"Förväntningar på vetenskaplighet"
"Erik Schermans slingrande bland sedimentvarv och radioisotoper"

Affisch i pdf (8,7 MB). Skriv gärna ut och sätt upp. 

Välkomna!

Sjöfartshögskolan vid Gästhamnen