onsdag 4 november 2015

Filosoficafé nr 7. Onsdagen den 18 november på Byteaterns café

Djurprodukter som mat? 
Ett samtal om djurrätt, etik och klimatpåverkan.

Den moderna industriella djurhållningen är långt ifrån den idylliska bild som vi gärna vill föreställa oss. Vår konsumtion av djurprodukter tar stora resurser i anspråk samtidigt som människor svälter i tredje världen. Den ger också stora avtryck på klimatet både i form av växthusgaser och förstörande av ekosystem. Vad är vårt ansvar för djuren, miljön och klimatet? Bör vi sluta konsumera djurprodukter?

Kvällen inleds av Fredrik Ahlgren, doktorand vid Linnéuniversitetet. Med ett djuretiskt avstamp hos den australienska djurrättsfilsofen Peter Singer blir det en genomgång av det aktuella forskningsläget för djurindustrins klimatpåverkan.

Vi kommer också att uppmärksamma Unescos Filosofins dag. Den infaller alltid tredje torsdagen i november.

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.

Filosoficafé Nr 7. Onsdagen den 18 november
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.40 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.Inget inträde!
Alla är välkomna!


Affisch i pdf för A3 eller A4: Filosoficafé nr 7. Skriv gärna ut och sätt upp - eller ge till kompisar.
Facebookevent (dela gärna!)

OBS!!! De filosofiska caféerna fortsätter våren 2016
Onsdagar:
 
17 februari, 16 mars, 20 april och 18 maj.
-
-
-