torsdag 4 december 2014

Lyckad pubföreläsning om "Tokiga bibelord"Måndagen den 1 december anordnade Humanisterna Kalmar för första gången en mera regelrätt pubföreläsning. Föreläsare vara Jakob Ståhle, fd medlem och aktiv i Missionskyrkan, numera skeptiker och ateist. Rubriken var "Tokiga bibelord" som också är titeln på den bok med bibelcitat och teckningar som som kom ut i början på hösten i Sverige och USA. Mellan 30 och 35 personer hade hittat till puben Pipes of Scotland vid Stortorget i Kalmar. 

Grundkonceptet för "Tokiga bibelord" är att synliggöra bibelverser som de flesta inte känner till och som de flesta aktiva bibelläsare blundar för. Många tror dessutom att de nästan bara finns i Gamla Testamentet, men i "Tokiga bibelord" framgår att det mycket även finns mycket i Nya Testamentet där man tar sig för pannan.   

För den som vill bekanta sig med Jakob Ståhle, hans bakgrund i missionskyrkan, uppbrott, arbetet som trollkarl och engagemanget kring detta med 'tokiga bibelord' så rekommenderas hans sommarprogram på podden Kvack. Det är ganska precis en timma. När det gäller projektet med boken "Tokiga bibelord" kan man kolla på ateistbibeln.se


En förutsättning för arrangemanget var ett mycket gott samarbete med de ansvariga på puben. Ovanan vid formen gjorde att vi inte förberett med moderator och extramick för publikfrågorna. Det gjorde att frågestunden blev ganska frustrerande för de flesta i publiken eftersom man inte hörde vad som sades. Den detaljen kommer att fungera bättre nästa gång.

Innan föreläsningen gjordes en videointervju med Jakob Ståhle. Den, såväl som pubföreläsningen, kommer att bli tillgänglig på Youtube om några dagar. Den kommer då att länkas under fliken "Video" här på bloggen.

Barometern gjorde ett reportage som kom dagen efter.
Pubföreläsningen resulterade också i en insändare i Barometern onsdagen den 4 december. Den är skriven av Aila Annala, aktiv i Adventkyrkan. 

  


  

torsdag 13 november 2014

20 november. Filosofins dag 2014 på ByteaternHumanisterna Kalmar uppmärksammar Filosofins dag med att i samarbete med ABF och Byteatern bjuda in till en samtalskväll i enkelhetens tecken. 

År 2005 instiftade Unesco Filosofins dag. Den återkommer årligen den tredje torsdagen i november, i år den 20:e. Syftet är att uppmärksamma filosofin som verktyg för att förbättra en ömsesidig förnuftsbaserad dialog med analys, argument och motargument. Man är övertygad om att ju fler människor som tillägnar sig de filosofiska verktygen, desto bättre blir förutsättningarna för tolerans, fredlig konfliktlösning och för att i samarbete lösa de stora utmaningar mänskligheten står inför: ett långsiktigt hållbart globalt samhälle med tanke på naturresurser, vatten, miljö, klimat och rättvis fördelning. Unesco betonar speciellt betydelsen av att unga människor under sin skoltid får hjälp att lära sig hantera de filosofiska verktygen på ett kreativt sätt.

Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmar ger en kort introduktion till Unescos tankar kring filosofins betydelse som verktyg, inte minst för unga människor. Byteaterns teaterpedagog Anna-Greta Larsson berättar om sina erfarenheter av de filosofiska samtal med barn som man genomfört som uppföljning av höstens barnteaterföreställning "Tre farbröder som inte ville dö". Vi är även öppna för ett par föranmälda femminutersanföranden. (Kontakta Carl Gustaf Olofsson - 0730-764530) Denna inledande del är beräknad till 25 - 35 minuter.

Övrig tid blir det ett öppet samtal där deltagarna inbjuds att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring filosofins möjligheter och begränsningar utifrån Unescos ambitioner.

Plats: Byteaterns café. Barlastgatan 8, Kalmar
Dag: Torsdagen den 20 november
Tid: kl 18 – 19.30.
Enkelt fika 20 kr!

Länkar: Filosofi i skolan

Affisch i pdf-format - Fungerar i såväl a3- som a4-format. 

PS. Det finns en videoinspelning från arrangemanget. DS

Alla är välkomna

onsdag 12 november 2014

1 december. Pubföreläning med Jakob Ståhle - Tokiga BibelordTidigare i år släpptes "Tokiga bibelord", boken som uppmärksammar verser i Bibeln vi aldrig får höra i kyrkan. Nu bjuds du på ett lysande, spännande och färgsprakande tillfälle att höra författaren Jakob Ståhle berätta om boken. 

Boken började som ett crowdfunding projekt och har nu utgivits på både svenska och engelska.

Dag: Måndagen den 1 december
Plats: Puben Pipes of Scotland (Storgatan 14, Kalmar)
Tid: 17.30 (puben öppnar kl 17)

Affisch i pdf  (kan skrivas ut i såväl a3 som a4)  Humanisterna i Kalmar välkomnar alla att delta.
söndag 5 oktober 2014

Humanisterna Kalmars skoldag 18/10Utbildning - Barn i sekter - Kyrkan i skolan

Humanisterna Kalmar bjuder på temaåret "Skolans år" in tre talare - Vera Lanängen, Linda Strand Lundberg och Camilla Grepe - till årets största evenemang inom Humanisterna Kalmar.


Program


13.00 - 13.05

Inledning

13.05 - 13.20

Fredrik Ahlgren och Erik Cederberg från Humanisterna Kalmar talar om Humanisterna Kalmars presentation av humanism i skolan.

13.25 - 14.10

Vera Lanängen kommer från Hjälpkällan - en organisation som erbjuder hjälp och stöd till personer som vill, eller har, lämnat en sekt. Hon föreläser om "Sektbarn i skolan - Situation och konsekvenser".

14.15 - 15.05

Linda Strand Lundberg är ordförande för föreningen Vetenskap och Folkbildning som i över 30 år har motverkat pseudovetenskap och uppmuntrat till kritiskt tänkande. "Vägen till högre utbildning" är titeln på hennes föredrag.

15.05 - 15.25

Fikapaus - Kaffe, mingel, bokbord

15.25 - 16.10

Camilla Grepe är redaktör för debattmagasinet Bright och en flitig debattör i frågan om kyrkans roll inom skolvärlden. Camilla kommer att prata om "Skolkyrkan - urgammal tradition eller desperat marknadsföring?"

16.15 - 16.55

Paneldebatt

16.55 - 17.00

Avslutning

Varje föredrag avslutas med en kort frågestund.

Varmt välkomna!


Plats: Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar
Tid: Lördag 18 oktober, kl 13.00 - 17.00
Entré: 50 kr, studenter och pensionärer gratis
Arrangör: Humanisterna Kalmar
Kontakt: humanisternakalmar@gmail.com

Gå gärna in och meddela att du kommer delta i evenemanget på facebook.

fredag 9 maj 2014

Föreläsning 17 maj - Hedendom för humanister

Hedendom för humanister
Fanns det någon moral innan Kristus?


Hur kan tankesätt från hedendomen komma till nytta och vara relevant för en sekulariserad människa av idag? Om nordisk hedendom som kult och kultur.

Humanisterna Kalmar bjuder in till föreläsning med Andreas Creutz. Andreas är mannen som hoppade av sin prästutbildning och nu jobbar som begravningsentreprenör. Han ägnar en stor del av sin fritid åt sekulär hedendom, litteratur och att leta fornlämningar. Han har under de senaste åren gjort sig ett namn inom skeptikerrörelsen och som religionsdebattör. Är även en flitig skribent för debattmagasinet Bright.

Föreläsningen spelas in på video. När den är klar hittas den under fliken "Video" här på bloggen. 

När? Lördagen den 17 maj kl 15.00

Var? Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar

Fri entré

VÄLKOMNA!

Gå in på facebookeventet för att diskutera, både inför och efter föreläsningen!
PS! Affisch i PDF-format finns att ladda ner och skriva ut. Utmärkt för såväl A3 som A4. tisdag 22 april 2014

Föreläsning 5 maj: Därför har kreationisterna fel!

Humanisterna Kalmar inbjuder till föreläsning.

Därför har kreationisterna fel!


av docent Mattias Larsson
Måndagen den 5 maj, kl 17.
Plats: Sjöfartshögskolans aulaMattias Larsson är docent i kemisk ekologi på SLU Alnarp. Han forskar kring evolutionen av luktförmågan hos insekter. Han föreläser om varför det är evolutionsteorin och inte kreationismen som har vetenskapens stöd. Frågestund efteråt.


Bakgrunden till arrangemanget är den kreationistiska Skapelsekonferens som arrangeras av Adventkyrkan i Kalmar den 2 – 4 maj. När arrangemanget annonserades i början på februari erbjöd Mattias Larsson arrangörerna att hålla ett föredrag inom ramen för konferensen. Men han fick då svaret att programmet redan var fullt. När vi fick vetskap om detta erbjöd vi Mattias Larsson att hålla en föreläsning i Humanisterna Kalmars regi utifrån samma grundtema som i hans erbjudandet till Adventkyrkan. Kort sagt: om evolutionsteorins vetenskapliga styrka.

Mattias Larsson har lång erfarenhet av att argumentera med evolutionskritiker, Intelligent Design-förespråkare och bibliska ungjordskreationister. Se vidare på hans blogg!
"Evolutionen en myt - skulle inte tro det!"
"Förväntningar på vetenskaplighet"
"Erik Schermans slingrande bland sedimentvarv och radioisotoper"

Affisch i pdf (8,7 MB). Skriv gärna ut och sätt upp. 

Välkomna!

Sjöfartshögskolan vid Gästhamnensöndag 23 februari 2014

Handlingar till årsmötet 2014-03-09

Här finner du handlingar inför årsmötet söndagen 9 mars 2014:

Årsmöte, agenda
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsplan och budget 2014
Valberedningens förslag

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

måndag 10 februari 2014

Årsmöte söndagen den 9 mars

Härmed bjuder Humanisterna Kalmar in till årsmöte i Biblioteket på Kalmar Konstmuseum söndagen den 9 mars 2014 kl 14. Konstmuseet bjuder dem som vill att följa med på guidad visning av pågående utställningar kl 13.

Årsmötet inleds kl 14 med en föreläsning av Staffan Gunnarson, vice ordförande i Europeiska Humanistfederationen. Han kommer att berätta om verksamheten hos olika humanistiska organisationer runtom i Europa. Föreläsningen kommer att ha en viss betoning på ceremonier, vilket är en het fråga inom Humanisterna för närvarande. Denna föreläsning är öppen även för icke medlemmar.

Cirka kl 15 beräknas årsmötesförhandlingarna komma igång. Vi beräknar att vara klara till kl 16. Efter mötet kommer det att finnas fika.

Biblioteket på Kalmar Konstmuseum

Motioner till mötet ska vara styrelsen till handa senast tre veckor innan årsmötet. Skicka motioner till humanisternakalmar@gmail.com senast den 16/2.

Valberedning är Kjell Sundberg och Désirée Liljevall. För att komma i kontakt med valberedningen, maila humanisternakalmar@gmail.com.


Utlagt av CG Olofsson