Uganda


Kasese Humanist School i Uganda.


Genom Anders Ingvarssons nyfikenhet och engagemang fick Humanisterna Kalmar under våren 2018 kontakt med med en humanistisk skola i Uganda, Kasese Humanist School


Hösten 2018 blev det akut kris för skolan på grund av nya hårda statliga regler för fisket som var basnäring för bygden. Humanisterna Kalmar startade då en insamling via Facebook. Under loppet av några veckor fick vi strax över de 6000 kronor vi satt som mål. Dessa pengar blev ett viktigt stöd för att avvärja krisen för skolan. 

Anders Ingvarsson - styrelseledamot i Humanisterna Kalmar - håller en fortlöpande kontakt med skolans eldsjäl och rektor, Bwambale Robert. Information och foton redovisas i Facebookgruppen "Humanisterna Kalmars forum".   

Om man vill få en rejäl fotokavalkad från Kasese Humanist School så testa att gå in via denna Facebooklänk
(Denna sida är påbörjad den 12 mars 2019. Den kommer att kompletteras med mer information)  

    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar