tisdag 3 september 2019

Torsdagen den 10 oktober. Experiences in Yemen and Sweden.


Torsdagen den 10 oktober. 

Experiences in Yemen and Sweden
- culture and women's rights.


Föreläsning av Maha Nasser på Kalmar Stadsbibliotek
 - mitt i biblioteket.Maha Nasser är fristadsförfattare i Växjö sedan hösten 2018. Hon har varit verksam som journalist och programledare i Jemen. Hennes passion som journalist är demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnans rättigheter. När inbördeskriget bröt ut i Jemen växte det fram starka krav på att välja sida. Om man vägrade blev det formligen livsfarligt att driva de frågor som var - och är - Maha Nassers passion. Många journalister har dödats.
Föreläsningen hålls på engelska.

Maha Nasser is a young woman journalist and programmaker on television and broadcasting from Yemen. Her passion as journalist have been, and is, democracy, women's rights and human rights. When the civil war started there was a hard pressure to choose one of the fighting parts. If you refused to choise, as Maha Nasser, it was very dangerous. Many jorurnalists have been killed. Maha Nasser is “fristadsförfattare” in Växjö since the summer 2018.
The talk is in english.


Arrangemanget genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och med stöd av ABF Kalmar län.

Affisch i pdf-format
Facebookevenemang


Dag: Torsdagen den 10 oktober.
Plats: Kalmar Stadsbibliotek - mitt i biblioteket.
Tid: 18.00 - 19.30

Alla är välkomna!
Fri entré! tisdag 26 mars 2019

Ändring av blog-adress


I fortsättningen kommer denna bloggen att hittas på humanisternakalmar.blogspot.com istället för nuvarande humanisternakalmar.se.

Avsikten är att bloggen kommer att agera som en förlängning av Humanisternas officiella hemsida, och Humanisterna Kalmar kommer då att hittas på humanisterna.se/kalmar i första hand. Bloggen kommer leva vidare, men då utan ett eget domännamn.

/Styrelsen Humanisterna Kalmar

torsdag 7 februari 2019

Panelsamtal om klimat och moral. Måndagen den 4 mars 2019

Klimat och ändliga resurser - en moralisk fråga?!

PS. (augusti 2019). Videoinspelningar av såväl panelsamtalet som intervjuer med de tre paneldeltagarna hittas under fliken "Video". DS.  


Panelsamtal på Kalmar Stadsbibliotek


Plats: Scenen mitt i biblioteket.
Datum: Måndagen den 4 mars.
Tid: 18 - 19.30 (senast 19.40 - biblioteket stänger kl 20)
Fri entré

Infoblad i pdf
Affisch i pdf
Infoblad och affisch kan skrivas ut och sättas upp på jobbet, skolan eller offentliga ställen 

Samtalspanel.
Nina Wormbs - docent i teknik- och vetenskapshistoria, KTH, Stockholm
Billy Larsson - fil.dr, psykolog, psykoterapeut, författare, lärare på Göteborgs universitet.
Pella Larsdotter Thiel - ordförande i svenska omställningsrörelsen, arbetar aktivt med naturens rättigheter.
Moderator: Carl Gustaf Olofsson, Humanisterna Kalmar

Även om Humanisterna Kalmar inte har några givna svar vill vi gärna bidra till att de stora och svåra etiska frågorna kring de globala ödesfrågorna - och framtidsfrågorna - kommer in med större skärpa i det offentliga samtalet. Arrangemanget kan ses som en uppföljning av samtalet på Kalmar Stadsbibliotek mellan Ulf Danielsson och Therese Uddenfeldt den 12 februari 2018.


Presentation av arrangemanget.
Vad är rätt och fel när vi i våra personliga liv ställs inför de stora globala ödesfrågorna? Tanken bakom arrangemanget är att i samtalets form ge en genomlysning av de moral- och värdefrågor som den globala situationen ställer oss alla inför. Det gäller allra mest omedelbart den radikala nedskärning av våra utsläpp av växthusgaser som krävs för en rimlig klimatsituation om 100 år. Men de globala moral- och värdefrågorna gäller även ändliga resurser, rimlig fördelning, biologisk mångfald, havs- och vattenmiljö, jorderosion. Vilket ansvar har jag för biosfärens långsiktiga “hälsa”? Vilket ansvar har jag för framtida generationers biosfäriska och ekologiska livsbetingelser? Detta i ett globalt perspektiv!!

Arrangörer:
Initiativ och huvudansvar - Humanisterna Kalmar. Arrangemanget genomförs i nära samarbete med Kalmar Stadsbibliotek. Arrangemanget stöds av Kalmarnätverket Folk och Frö. ABF Kalmar Län (nytt namn 2019) och Linneúniversitetet.

Upplägg:
Humanisterna Kalmars ordförande hälsar välkomna. Därefter håller moderatorn en kort introduktion och presenterar paneldeltagarna. Sedan inledningar på 5 till 10 minuter vardera av paneldeltagarna. Sedan en omgång där panelen får chans att kommentera eller ställa någon eller några frågor till de andra deltagarna utifrån deras inledningar. Sedan räknar vi med att ett samtal rullar igång. Moderatorn kan flika in frågor och kommentarer vid behov. Runt kl 19.10 släpper vi in publiken för frågor. Vi har som riktpunkt att sluta 19.30 - allra senast 19.40. Biblioteket låser kl. 20.


Bakgrundsmaterial och presentation av panelen.
För de som vill läsa på och bekanta sig lite med paneldeltagarna på förhand - eller i efterhand!

En bra utgångspunkt för kvällens samtal får man genom att kolla igenom en välskriven debattartikel i Göteborgsposten för sex och ett halvt år sedan (12 augusti 2012). Rubrik. “Klimatfrågan kräver en ny global etik” (kan googlas). Artikeln hade många undertecknare. Bl.a. Billy Larsson, en av kvällens gäster, fd. ärkebiskop KG Hammar, Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, Göran Greider, författare och samhällsdebattör, Alf Hornborg, professor i humanekologi. Man kan lite sorgset och ironiskt säga att Humanisterna inte direkt ligger i framkant.  Samtalspanelen.Billy Larsson.

Billy Larsson är psykolog, psykoterapeut och författare. Han har doktorerat och driver en privat psykolog- och psykoterapipraktik. Utöver detta undervisar han också på psykologprogrammet på Göteborgs universitet.

I november 2018 kom Billy Larsson ut med boken “Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid. Det etiska alternativet”.
Recension av Birger Schlaug (fd. språkrör för Miljöpartiet och numera en av dess hårdaste kritiker - från ett grönt perspektiv)
Recension på bloggen Cura av Thomas Svensson.
Att Billy Larsson under 2018 även kom ut med boken "Att älska en vuxen människa - användbara tankar och färdigheter" visar på en spännande bredd.

År 2013 utgavs antologin “Att svära i kyrkan – Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. 24 bidragsgivare ifrågasätter från olika perspektiv tillväxt som grundläggande samhällsnorm. Billy Larsson bidrog med kapitel 18: “Global etik i stället för ekonomisk tillväxt”. (länk till pdfversion av kapitlet)

Citat från Billy Larssons inledning till sitt bidrag:
Min slutsats har blivit att det enda som kan ta överhand över vår egoism är vår moraliska sida – vår förmåga att styras av åsikter om vad som är rätt och fel. Därför arbetar jag för att vi ska anse oss ha en plikt gentemot kommande generationer att inte försämra deras livsvillkor. Detta måste vi fokusera på, inte på ekonomisk tillväxt.”

På bloggen “Bättre värld” presenteras Billy Larsson i en blogg med rubriken “Global etik”. Den skrevs i mars 2014!
Billy Larsson intervju på Klimataktion 2012:
Vår psykologi får oss att strunta i offren för klimatförändringarna

"Klimatet är ytterst en etisk fråga", Svenska Dagbladet Debatt, 20 april 2014.
Så här börjar artikeln: "Om vi diskuterade klimat­frågan som en etisk fråga skulle skiljelinjer i politiken uppstå. ­Vissa partier skulle kanske anse att vi inte har ­några plikter mot kommande generationer. Då får de vara beredda på kommande genera­tioners kritik."

NYTT! Rykande färsk debattartikel av Billy Larsson lördagen den 2 mars på Svenska Dagbladet Debatt.  Rubrik: "Därför har miljörörelsen misslyckats"Nina Wormbs.

Nina Wormbs är doktorerad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon är lektor i teknik- och vetenskapshistoria vid institutionen för Filosofi och historia, avdelningen Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Man kan bekanta sig lite närmre med Nina Wormbs genom en intervju på supermiljöbloggen från oktober 2018.

2015 var Nina Wormbs en nyckelperson i ett samarbetsprojekt mellan DN Kultur och KTH. Under det övergripande temat “En ny humanism för en ny värld” bjöds ett antal företrädare för humaniora in för att belysa de globala ödesfrågorna, främst klimatet, ut ett humanistiskt perspektiv bortom de vetenskapliga rapporterna. Hon var då huvudansvarig för Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH och dess Environmental Humanities Laboratory som hon varit med och grundat.

Artiklar av Nina Wormbs i Dagens Nyheter:
"En ny humanism för en ny värld" (19.10.2015).
Det räcker inte med kunskap i klimatdramat“ (DN 31.5.2017).
Därför måste vi våga moralisera i klimatfrågan“ (DN 23.8.2018.
Ingress till ovanstående artikel:
Ingen vill moralisera i klimatfrågan, trots att den i grund och botten handlar om just moral. Docent Nina Wormbs efterlyser fler pekpinnar i klimatdebatten.”
Citat ur samma artikel:
Klimatfrågan är i grund och botten en moralisk fråga eftersom den handlar om hur vi ska fördela jordens resurser mellan dem som bor här, nu och i framtiden. Den handlar om rättvisa och orättvisa. Om vem som ska ta för sig och vem som ska avstå."

En årsfärsk artikel på DN Kultur.
Så kan den nya klimatsorgen bli en politisk handling.” (DN Kultur 14.1.2019)
Citat från artikeln:
“....... i så fall skulle det också kunna innebära att sorg över den nödvändiga förändrade livsstilen, våra nya rörelse- och konsumtionsmönster, de vi en gång var men inte kan förbli, kan vara en politisk handling. Denna nya sorg kan synliggöra hur våra liv varit priviligierade, och där en förlust är kännbar. Den blir ett sätt att värdesätta det som var, samtidigt som vi erkänner att vi måste göra avkall.”

Nina Wormbs presenteras i en fin krönika på familjesidan i DN.


Pella Larsdotter Thiel.

Pella Larsdotter Thiel är ekolog. Hon odlar, skriver och föreläser, gärna om ekopsykologi och inre omställning. Man kan bekanta sig närmare med Pella på hennes hemsida

Pella är ordförande i det svenska Omställningsnätverket som i sin tur är en del av internationella Transition Movement. Hon arbetar även aktivt för en nationell och internationell lagstiftning som tilldelar naturen rättigheter på samma sätt som juridiska personer i form av organisationer och företag har juridiska rättigheter. Pella har grundat End Ecocide Sweden samt nätverket Naturens rättigheter i Sverige där man kan läsa mer om frågan. 

Problematiken är aktuell. Den uppmärksammades i Dagens Industri den 24 augusti den gångna hösten. Pella Thiel medverkade i Filosofiska rummet den 3 juni 2018. Det hade naturens rättigheter som tema. Rubrik: Att ge naturen rätt

Så här skriver Pella Thiel under rubriken Värderingar på sin webbplats: “Omställningen till ”hållbarhet” handlar om djupgående förändringar i vad vi gemensamt tycker är viktigt, värdefullt och normalt. Därför är det avgörande att förstå hur värderingar fungerar. Jag arbetar med värderingar utifrån ramverket Common cause som bygger på fascinerande socialpsykologisk forskning om värderingar och hur de relaterar till ett hållbart och demokratiskt samhälle.” 

Pella Thiel är en av kursledarna för Sveriges första utbildning i ekopsykologi, som ges av föreningen Lodyn. Med förebilder i England och i samarbete med Djurgårdsförvaltningen har Lodyn även skapat ett Livsröse på Gärdet i Stockholm. Det finns en Facebooksida för Livsröset. Det är en plats där man rituellt lägger ner en sten för att uttrycka sin sorg över jordens utsatthet och arter som försvunnit tillsammans med en önskan om en god framtid för livet och människan.

Några texter av Pella Thiel:
"Det är sorgen som gör omställningen möjlig". (Landets Fria, 30.6.2017)
"Det behövs en ny berättelse om utveckling". (Landets Fria, 28.12.2017)


Moderatorn 

I en föreläsning i oktober 2017 på Teologiska Högskolan i Stockholm (2018 bytte man namn till Enskilda Högskolan) berör Carl Gustaf Olofsson kort frågan om samvetets utveckling och den globala situation vi har att hantera. 
---------------
En hel del talar för att utvecklingen av dessa inre röster har gått från ansvar och omsorg om familjen och sedan vidgats till släkt och klan. Sedan utvecklats vidare till att omfatta, först det lokala samhället och sedan vidare till nationen. Med demokratins genombrott så sker det ett spännande och viktigt nytt steg. Det inre kraven börjar alltmer att gälla demokratins värdebas, likhet inför lagen, mänskliga rättigheter och oväld i myndigheterna förhållande till medborgaren. Detta är ett viktigt steg mot universalisering.

I vår nu pågående samtid kan vi börja skönja ytterligare ett nytt livsviktigt steg i denna utveckling. Det gäller omsorgen om jorden och den sköra livsväv som är förutsättningen för våra liv.
…………..
Det gäller utvecklingen av vad som kan kallas ett planetariskt samvete.”

-----------------------------
Se även presentationen av samtalspanelen i arrangemanget "Behöver vi nya sätt att tänka? Ett samtal om jordens framtid" på Kulturhuset den 9 oktober. Carl Gustaf Olofsson satt med i panelen och presenteras sist. Han också skrivit en blogg med tankar utifrån docent Martin Grens pubföreläsning i Humanisterna Kalmars regi: "Att vara människa i antropocen". Föreläsning och blogg har nära anknytning till panelsamtalets tema. 

   
Kalmar Stadsbibliotek
Humanisterna Kalmar har under flera år haft ett mycket bra samarbete med Kalmar Stadsbibliotek för en del av sina arrangemang. Det innebär att dom upplåter sin fantastiska scen mitt i biblioteket och står för marknadsföring via alla sina kanaler. Vad gäller den ekonomiska sidan delar vi på kostnaderna för övernattningar och resor. Humanisterna Kalmar tar ansvar för eventuella arvoden och övriga kringkostnader. Humanisterna Kalmar tar som glada amatörer även ansvar för videoinspelning av arrangemangen. Om tiden tillåter gör vi gärna en videointervju med våra gäster - var och en för sig - innan arrangemanget. Längd 8 - max 15 minuter per intervju.

Senaste samarrangemanget mellan Humanisterna Kalmar och Kalmar Stadsbibliotek var den 12 februari 2018. Då samtalade Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, och Therese Uddenfeldt om klimat och ett hållbart sätt att leva. Det finns en bra videoinspelning av arrangemanget
Den som är nyfiken på Humanisterna Kalmars arrangemang kan botanisera i videoarkivet på Humanisterna Kalmars blogg.lördag 7 juli 2018

God utan gud. Pubföreläsning med Anders Hesselblom


God utan Gud? 

Humanisterna Kalmar bjuder in till föreläsning med
Anders Hesselbom den 13:e juli. Inget inträde!När: Fredagen den 13 juli
Tid: Kl 14. 
Plats: Park Hermina (f.d. Byttan intill Kalmar Konstmuseum)

Ju mer vi vet om världen, desto mindre vänder vi oss till tron på övernaturliga makter och krafter. Mirakler och brinnande buskar dokumenteras minst sagt skralt numera och många gudstroende bekänner sig till evolutionsläran. Men trots det nya sekulära samhället kvarstår religionens grepp – i moralfrågan. Trots att vi lever i ett av de mest sekulära samhällen på jorden, är det många som slentrianmässigt ger Kristendomen äran för den goda grundmoral vi sägs ha. Men hur väl stämmer det?

Anders Hesselblom grundade Skeptikerpodden men hörs idag framför allt i podden Radio Houdi. Samtidigt är han ordförande för Humanisterna Örebro och flitig debattör. Ta en paus från sommarvärmen för att höra honom, och passa på att diskutera med både lika- och oliktänkande efteråt. Ta med några vänner. Fritt inträde. 


Välkomna!

torsdag 22 mars 2018

Föreläsning måndagen den 26 mars med Patrik Lindenfors.


Samarbete - människans väg till framgång

Föreläsning av Patrik Lindenfors

Plats. Kalmar stadsbiblotek - mitt i biblioteket.
Tid: 18.00 (Vi räknar med att avsluta runt 19.30)
Inget inträde!Affischer (se sist)
Facebookevenemang!
Äntligen har vi fått till den efterlängtade föreläsning som blev inställd av en snöstorm i november 2016!

Patrik Lindenfors föreläsning handlar om samarbete som en av livets grundprinciper. Vi är alla byggda av samarbetande delar – gener, celler, organ, neuroner, men också idéer. Även våra samhällen är byggda av samarbetande delar – människor!.

Patrik Lindenfors är filosofie doktor i zoologisk ekologi vid Stockholms universitet. Hans forskningsområden täcker bland annat kulturell evolution, däggdjurshjärnans evolution och sexuell dimorfism. Patrik Lindenfors är också ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse och har skrivit tre böcker.

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland.

Fri entré. Välkomna! 
Det finns två affischer i pdf-format att ladda ner. Sätt gärna upp!
Affisch från Kalmar Stadsbibliotek!
Affisch från Humanisterna Kalmar!
Flyer. Skriv ut som a4 och dela på mitten. Och man har två flyers!  

             

torsdag 18 januari 2018

Klimat, miljö och vårt sätt att leva. Samtal måndagen den 12 februari


Varför är det så svårt att förstå att allt har ett slut?


Ett samtal mellan kosmologen och professorn Ulf Danielsson och kulturjournalisten Therese Uddenfeldt om det sköra klot vi lever på och vårt ansvar för framtida generationer.


Datum: Måndagen den 12 februari
Plats: Kalmar stadsbibliotek - mitt i biblioteket
Tid: 18.00 (avslutas mellan 19.30 och 19.45)

Facebookevenemang! (dela gärna!)
Affisch: Kalmar Stadsabiblioteks affisch i pdf-format.
(fritt att skriva ut och sätta upp!)

PS. Video finns! DS.   

Inget inträde! Alla är välkomna!

Samtalet gäller de svåra frågorna om klimat, miljö och vårt sätt att leva. Utgångspunkten är två viktiga och välskrivna böcker. Therese Uddenfeldt har skrivit boken "Gratislunchen - eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut". Ulf Danielsson har skrivit boken "Vårt klot så ömkligt litet".

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek, Linnéuniversitetet, ABF Östra Småland/Öland och nätverket Folk och Frö.


Presentation av samtalspanelen.


Therese Uddenfeldt är kulturjournalist och lärare. Hon har jobbat på såväl SVT som Sveriges Radio. Hon har skrivit boken “Gratislunchen. Eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut” som kom ut 2016. Det krävdes fem år av research och skrivande att färdigställa boken. Klimatångest var motor och drivkraft.

Det är en välskriven och påläst bok som gäller fossil energi, vår framtid och ett hållbart sätt att leva. Klimatfrågan tickar i bakgrunden. Bokens fokus är energifrågor och då speciellt fossil energi i form av olja, kol och naturgas. Hon belyser det nära sambandet mellan tillväxt och ökad energikonsumtion. T.ex. redovisar hon att utvecklingskurvorna för tillväxt och energikonsumtion i stort sett följer varandra under hela den moderna industriepoken.

Therese Uddenfeldt redovisar ett fascinerande tankeexperiment om vad som händer om vi lyckas fasa ut olja och övriga fossila energikällor och ersätter det med förnyelsebar energi - sol, vind, vatten och bioenergi – och/eller säkra kärnkraftverk. Och då parat med att den globala tillväxten rullar på i samma takt som under se senaste 100 åren med denna rena energi. Det är ett tankeexperiment som är drabbande.

En enkel slutsats efter att ha läst boken är att vi - och ansvarstagande politiker - måste lära oss att använda enkel matematik vad gäller de stora framtidsfrågorna. Det gäller matte på grundskolenivå. Tex. hur mycket litium måste produceras om året för att alla bilar i hela världen ska kunna drivas av el. Man kan ändra premissen. Hälften av bilarna drivs av el och hälften av biobränsle. Hur stor markareal behövs för att producera det biobränsle som då behövs? Hur ofta måste solpanelerna, litiumbatterierna och vindkraftverken bytas ut?

“Gratislunchen” har fått många uppskattande recensioner. Om man googlar “Gratislunchen” så hittar man en hel del.


Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik och verksam vid Uppsala Universitet. Hans specialitet är kosmologi och strängteori. Han är medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Utöver sin naturvetenskapliga kompetens är han djupt engagerad i den stora gåtan att vara en medveten reflekterande aspekt av universum som kan förundras och ställa frågor. Han har medverkat ett antal gånger såväl i Filosofiska som Teologiska rummet och hållit i P1:s Tankar för dagen ett tiotal gånger . Han hade ett jättefint Sommar i P1 i juli 2010. Han har också medverkat i SVT:s “På spåret”.


Ulf Danielsson är en flitig populärvetenskaplig författare. Det är den sidan av hans kompetens som gör det möjligt för oss lekmän att få ta del av frågor och kunskapsskärvor från den moderna kosmologins frontlinjer och i detta förundras ytterligare ett snäpp över universum och människans förmåga att grubbla och ställa frågor. Den sidan tackar vi för!

Ulf Danielsson fick Hedeniuspriset för sin folkbildargärning hösten 2015. Våren 2016 fick han Harry Martinssonpriset. Vad gäller det senare finns ett krav för att komma ifråga som är värt att citera. Priset kan delas ut till “den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetat aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.

Ulf Danielssons senaste bok heter “Vårt klot så ömkligt litet”. Den kom ut 2016, några månader efter att han hade fått Harry Martinssonpriset. Det är denna bok som är utgångspunkten för samtalet med Therese Uddenfeldt.

Ulf Danielsson har länge forskat på rymdens riktigt stora frågor, om tidens början, om svarta hål och mörk materia. I ”Vårt klot så ömkligt litet” återvänder han till jorden och sätter in den i ett kosmiskt perspektiv som ger frågan om klimatet helt nya dimensioner – vi bor på en febrig planet på katastrofens rand”.

Det är ett citat från en nyhetsbrev från Fri Tanke Förlag. Jag kan tillägga att boken är välskriven, intressant och tankeväckande. Den bjuder bland annat på en fascinerande kunskapshistorisk resa som ger perspektiv på den komplicerade problematiken med klimat och förhöjda halter av koldioxid. Bara en sådan liten detalj som hur de stora upptäcktsresorna med segelfartyg på 15- och 1600-talet gjorde att man behövde förstå mer om vindar och havsströmmar. Man börjar samla systematiska observationer och kunskapen börjar växa. Lufttemperatur, havsströmmar, passadvindar med olika riktning etc. Han ger en viktig och lärd ram kring det som alltmer ter sig som en av mänsklighetens ödesfrågor: klimatet.

Men som kosmolog sticker han inte under stol med de katastrofer, några gigantiska, som drabbat jorden genom dess historia. Och att det inte finns några garantier mot framtida kosmiska katastrofer även om vi skulle skärpa oss. Som en del i det jordiska livets bistra kosmologiska existensvillkor håller han fram att även utan katastrofer – kosmologiska eller mänskligt orsakade – så har livet på jorden ett slut i en avlägsen framtid. Med detta som bakgrund lyfter Ulf Danielsson fram den tragiska möjligheten att, om vi rullar på som vanligt - bussines as usual, så är chansen stor att vi som modern global industrikultur försämrar livsbetingelserna så drastiskt att den mänskliga civilisationen som vi känner den kommer att gå under.

Läs gärna Ulf Danielssons korta presentation på den egna bloggen av “Vårt klot så ömkligt litet”. Om man googlar boktiteln så hittar man en hel del. Läs gärna vetenskapsjournalisten Karin Bojs korta recension i Dagens Nyheter.

Välkomna till ett spännande samtal på Kalmar Stadsbiblotek.lördag 9 december 2017

En lyckad föreläsning om sekulär andlighet med filosofen Cathrine Felix


Cathrine Felix på scenen mitt i biblioteket!
Den 16 november föreläste filosofen Cathrine Felix på Kalmar Stadsbibliotek om vikten av att återta begreppet andlighet från den religiösa sfären. Rubriken var “Sekulär andlighet - nonsens eller något viktigt?”, vilket är en retorisk fråga som leder till att det är något mycket viktigt och ej nödvändigtvis kopplat till en religion. Den 16 november var tillika den tredje torsdagen i november som Unesco har utnämnt till Filosofins dag. Vi valde denna torsdag för att det var Filosofins dag. Men just detta faktum fick inte mer uppmärksamhet än några ord innan föreläsningen började och att vi lagt ut ett antal tre olika debattartiklar som Humanisterna Kalmar skrivit tidigare för att uppmärksamma filosofins dag. Dom var utlagda lite osystematiskt och glest för publiken att kolla innan det började. Se nedan om Filosofins dag!

Cathrine Felix kom från Oslo där hon sedan våren 2017 forskar om visselblåsare. Arrangemanget anordnades av Humanisterna Kalmar i nära samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och med stöd av ABF Östra Småland/Öland. Mellan 45 och 50 personer hade hittat dit. 

Cathrine Felix 
Det var en bra och distinkt föreläsning, samtidigt avspänt och med en lätt hand om sekulär andlighet. Cathrine menade med eftertryck att 'andlighet' är något universellt mänskligt och att det är ett ord vi behöver återta från den religiösa världen. Det blev sedan ett bra samtal med en engagerad publik.

Innan föreläsningen gjordes en videointervju med Madeleine Ahlgren som intervjuare. Cathrine Felix var väldigt nöjd med kvällen och arrangemanget - och positivt överraskad över att det blev en så bra samtals- och frågestund efter föreläsningen.


Podfil från föreläsningen. 

Det finns sedan några dagar en podfil att lyssna på från föreläsningen. Tyvärr blev det en rejäl miss med videoinspelningen. Vår duktiga redigerare Henrik Brosenius tyckte inte att videomaterialet gick att få ihop på ett godtagbart sätt. Tyvärr! Podfilen här är sammanställd av en superamatör.


Podfilen innehåller såväl föreläsning som efterföljande samtals- och frågestund. De båda delarna är ungefär lika långa. Videointervjun med Cathrine Felix har funnit tillgänglig sedan ett par veckor. Bådadera hittas under fliken "Video" här på bloggen (se flikarna i ovankanten). Fördelen med en podfil är att man kan lyssna på mobilen när det passar och man har annat för händerna. Vi funderar på att utveckla ett regelrätt podkoncept. När vi spelar in video får vi alltid en separat ljudfil av god kvalitet. Även när det blir bra videoinspelningar kan man även redigera en podfil och lägga ut.

Podfil: Längd 1:17, storlek 53 MB. Ladda ner/öppna

Så vi passar på att fråga om det finns någon/några medlemmar som kan hjälpa till att få igång en regelrätt pod och som kan redigera ljudet. Tanken är att i första hand lägga ut de föreläsningar vi arrangerar. Och här finns även en hel del arkivmaterial som kan användas. Skulle vi bli varma i kläderna kan förstås podkonceptet utvecklas på olika sätt med intervjuer och samtal kring olika frågor som engagerar medlemmarna i Humanisterna Kalmar. Om du som läser detta är intresserad eller känner till någon som kan vara intresserad så tipsa styrelsen.


Filosofins dag. 

Lite tips från arkivet.
"Glöm inte filosofins dag". Barometern debatt på filosofins dag, den 21 november 2013.
"Filosofi förbättrar tillvaron". Debattsidan i Östra Småland på Filosofins dag torsdagen den 20 november 2014.  
"Vad är vårt gemensamma mänskliga?" I papperstidningen var rubriken "Det vi har gemensamt kan föra oss samman". Insändarsidan i Barometern på Filosofins dag torsdagen den 19 november 2015.
Videoinspelat arrangemang på Byteatern på Filosofins dag 2014. Det var ett initiativ av Humanisterna Kalmars och genomfördes i samarbete med Byteatern och med stöd av ABF Östra Småland/Öland. Platsen var Byteaterns trevliga teatercafé. Detta blev inledningen till ett samarbete med Byteatern som resulterade i elva Filosofiska caféer under tre terminer. 


En fin vy av föreläsningsmiljön på Kalmar Stadsbibliotek