torsdag 7 februari 2019

Panelsamtal om klimat och moral. Måndagen den 4 mars 2019

Klimat och ändliga resurser - en moralisk fråga?!

PS. (augusti 2019). Videoinspelningar av såväl panelsamtalet som intervjuer med de tre paneldeltagarna hittas under fliken "Video". DS.  


Panelsamtal på Kalmar Stadsbibliotek


Plats: Scenen mitt i biblioteket.
Datum: Måndagen den 4 mars.
Tid: 18 - 19.30 (senast 19.40 - biblioteket stänger kl 20)
Fri entré

Infoblad i pdf
Affisch i pdf
Infoblad och affisch kan skrivas ut och sättas upp på jobbet, skolan eller offentliga ställen 

Samtalspanel.
Nina Wormbs - docent i teknik- och vetenskapshistoria, KTH, Stockholm
Billy Larsson - fil.dr, psykolog, psykoterapeut, författare, lärare på Göteborgs universitet.
Pella Larsdotter Thiel - ordförande i svenska omställningsrörelsen, arbetar aktivt med naturens rättigheter.
Moderator: Carl Gustaf Olofsson, Humanisterna Kalmar

Även om Humanisterna Kalmar inte har några givna svar vill vi gärna bidra till att de stora och svåra etiska frågorna kring de globala ödesfrågorna - och framtidsfrågorna - kommer in med större skärpa i det offentliga samtalet. Arrangemanget kan ses som en uppföljning av samtalet på Kalmar Stadsbibliotek mellan Ulf Danielsson och Therese Uddenfeldt den 12 februari 2018.


Presentation av arrangemanget.
Vad är rätt och fel när vi i våra personliga liv ställs inför de stora globala ödesfrågorna? Tanken bakom arrangemanget är att i samtalets form ge en genomlysning av de moral- och värdefrågor som den globala situationen ställer oss alla inför. Det gäller allra mest omedelbart den radikala nedskärning av våra utsläpp av växthusgaser som krävs för en rimlig klimatsituation om 100 år. Men de globala moral- och värdefrågorna gäller även ändliga resurser, rimlig fördelning, biologisk mångfald, havs- och vattenmiljö, jorderosion. Vilket ansvar har jag för biosfärens långsiktiga “hälsa”? Vilket ansvar har jag för framtida generationers biosfäriska och ekologiska livsbetingelser? Detta i ett globalt perspektiv!!

Arrangörer:
Initiativ och huvudansvar - Humanisterna Kalmar. Arrangemanget genomförs i nära samarbete med Kalmar Stadsbibliotek. Arrangemanget stöds av Kalmarnätverket Folk och Frö. ABF Kalmar Län (nytt namn 2019) och Linneúniversitetet.

Upplägg:
Humanisterna Kalmars ordförande hälsar välkomna. Därefter håller moderatorn en kort introduktion och presenterar paneldeltagarna. Sedan inledningar på 5 till 10 minuter vardera av paneldeltagarna. Sedan en omgång där panelen får chans att kommentera eller ställa någon eller några frågor till de andra deltagarna utifrån deras inledningar. Sedan räknar vi med att ett samtal rullar igång. Moderatorn kan flika in frågor och kommentarer vid behov. Runt kl 19.10 släpper vi in publiken för frågor. Vi har som riktpunkt att sluta 19.30 - allra senast 19.40. Biblioteket låser kl. 20.


Bakgrundsmaterial och presentation av panelen.
För de som vill läsa på och bekanta sig lite med paneldeltagarna på förhand - eller i efterhand!

En bra utgångspunkt för kvällens samtal får man genom att kolla igenom en välskriven debattartikel i Göteborgsposten för sex och ett halvt år sedan (12 augusti 2012). Rubrik. “Klimatfrågan kräver en ny global etik” (kan googlas). Artikeln hade många undertecknare. Bl.a. Billy Larsson, en av kvällens gäster, fd. ärkebiskop KG Hammar, Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, Göran Greider, författare och samhällsdebattör, Alf Hornborg, professor i humanekologi. Man kan lite sorgset och ironiskt säga att Humanisterna inte direkt ligger i framkant.  Samtalspanelen.Billy Larsson.

Billy Larsson är psykolog, psykoterapeut och författare. Han har doktorerat och driver en privat psykolog- och psykoterapipraktik. Utöver detta undervisar han också på psykologprogrammet på Göteborgs universitet.

I november 2018 kom Billy Larsson ut med boken “Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid. Det etiska alternativet”.
Recension av Birger Schlaug (fd. språkrör för Miljöpartiet och numera en av dess hårdaste kritiker - från ett grönt perspektiv)
Recension på bloggen Cura av Thomas Svensson.
Att Billy Larsson under 2018 även kom ut med boken "Att älska en vuxen människa - användbara tankar och färdigheter" visar på en spännande bredd.

År 2013 utgavs antologin “Att svära i kyrkan – Tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. 24 bidragsgivare ifrågasätter från olika perspektiv tillväxt som grundläggande samhällsnorm. Billy Larsson bidrog med kapitel 18: “Global etik i stället för ekonomisk tillväxt”. (länk till pdfversion av kapitlet)

Citat från Billy Larssons inledning till sitt bidrag:
Min slutsats har blivit att det enda som kan ta överhand över vår egoism är vår moraliska sida – vår förmåga att styras av åsikter om vad som är rätt och fel. Därför arbetar jag för att vi ska anse oss ha en plikt gentemot kommande generationer att inte försämra deras livsvillkor. Detta måste vi fokusera på, inte på ekonomisk tillväxt.”

På bloggen “Bättre värld” presenteras Billy Larsson i en blogg med rubriken “Global etik”. Den skrevs i mars 2014!
Billy Larsson intervju på Klimataktion 2012:
Vår psykologi får oss att strunta i offren för klimatförändringarna

"Klimatet är ytterst en etisk fråga", Svenska Dagbladet Debatt, 20 april 2014.
Så här börjar artikeln: "Om vi diskuterade klimat­frågan som en etisk fråga skulle skiljelinjer i politiken uppstå. ­Vissa partier skulle kanske anse att vi inte har ­några plikter mot kommande generationer. Då får de vara beredda på kommande genera­tioners kritik."

NYTT! Rykande färsk debattartikel av Billy Larsson lördagen den 2 mars på Svenska Dagbladet Debatt.  Rubrik: "Därför har miljörörelsen misslyckats"Nina Wormbs.

Nina Wormbs är doktorerad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon är lektor i teknik- och vetenskapshistoria vid institutionen för Filosofi och historia, avdelningen Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö. Man kan bekanta sig lite närmre med Nina Wormbs genom en intervju på supermiljöbloggen från oktober 2018.

2015 var Nina Wormbs en nyckelperson i ett samarbetsprojekt mellan DN Kultur och KTH. Under det övergripande temat “En ny humanism för en ny värld” bjöds ett antal företrädare för humaniora in för att belysa de globala ödesfrågorna, främst klimatet, ut ett humanistiskt perspektiv bortom de vetenskapliga rapporterna. Hon var då huvudansvarig för Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH och dess Environmental Humanities Laboratory som hon varit med och grundat.

Artiklar av Nina Wormbs i Dagens Nyheter:
"En ny humanism för en ny värld" (19.10.2015).
Det räcker inte med kunskap i klimatdramat“ (DN 31.5.2017).
Därför måste vi våga moralisera i klimatfrågan“ (DN 23.8.2018.
Ingress till ovanstående artikel:
Ingen vill moralisera i klimatfrågan, trots att den i grund och botten handlar om just moral. Docent Nina Wormbs efterlyser fler pekpinnar i klimatdebatten.”
Citat ur samma artikel:
Klimatfrågan är i grund och botten en moralisk fråga eftersom den handlar om hur vi ska fördela jordens resurser mellan dem som bor här, nu och i framtiden. Den handlar om rättvisa och orättvisa. Om vem som ska ta för sig och vem som ska avstå."

En årsfärsk artikel på DN Kultur.
Så kan den nya klimatsorgen bli en politisk handling.” (DN Kultur 14.1.2019)
Citat från artikeln:
“....... i så fall skulle det också kunna innebära att sorg över den nödvändiga förändrade livsstilen, våra nya rörelse- och konsumtionsmönster, de vi en gång var men inte kan förbli, kan vara en politisk handling. Denna nya sorg kan synliggöra hur våra liv varit priviligierade, och där en förlust är kännbar. Den blir ett sätt att värdesätta det som var, samtidigt som vi erkänner att vi måste göra avkall.”

Nina Wormbs presenteras i en fin krönika på familjesidan i DN.


Pella Larsdotter Thiel.

Pella Larsdotter Thiel är ekolog. Hon odlar, skriver och föreläser, gärna om ekopsykologi och inre omställning. Man kan bekanta sig närmare med Pella på hennes hemsida

Pella är ordförande i det svenska Omställningsnätverket som i sin tur är en del av internationella Transition Movement. Hon arbetar även aktivt för en nationell och internationell lagstiftning som tilldelar naturen rättigheter på samma sätt som juridiska personer i form av organisationer och företag har juridiska rättigheter. Pella har grundat End Ecocide Sweden samt nätverket Naturens rättigheter i Sverige där man kan läsa mer om frågan. 

Problematiken är aktuell. Den uppmärksammades i Dagens Industri den 24 augusti den gångna hösten. Pella Thiel medverkade i Filosofiska rummet den 3 juni 2018. Det hade naturens rättigheter som tema. Rubrik: Att ge naturen rätt

Så här skriver Pella Thiel under rubriken Värderingar på sin webbplats: “Omställningen till ”hållbarhet” handlar om djupgående förändringar i vad vi gemensamt tycker är viktigt, värdefullt och normalt. Därför är det avgörande att förstå hur värderingar fungerar. Jag arbetar med värderingar utifrån ramverket Common cause som bygger på fascinerande socialpsykologisk forskning om värderingar och hur de relaterar till ett hållbart och demokratiskt samhälle.” 

Pella Thiel är en av kursledarna för Sveriges första utbildning i ekopsykologi, som ges av föreningen Lodyn. Med förebilder i England och i samarbete med Djurgårdsförvaltningen har Lodyn även skapat ett Livsröse på Gärdet i Stockholm. Det finns en Facebooksida för Livsröset. Det är en plats där man rituellt lägger ner en sten för att uttrycka sin sorg över jordens utsatthet och arter som försvunnit tillsammans med en önskan om en god framtid för livet och människan.

Några texter av Pella Thiel:
"Det är sorgen som gör omställningen möjlig". (Landets Fria, 30.6.2017)
"Det behövs en ny berättelse om utveckling". (Landets Fria, 28.12.2017)


Moderatorn 

I en föreläsning i oktober 2017 på Teologiska Högskolan i Stockholm (2018 bytte man namn till Enskilda Högskolan) berör Carl Gustaf Olofsson kort frågan om samvetets utveckling och den globala situation vi har att hantera. 
---------------
En hel del talar för att utvecklingen av dessa inre röster har gått från ansvar och omsorg om familjen och sedan vidgats till släkt och klan. Sedan utvecklats vidare till att omfatta, först det lokala samhället och sedan vidare till nationen. Med demokratins genombrott så sker det ett spännande och viktigt nytt steg. Det inre kraven börjar alltmer att gälla demokratins värdebas, likhet inför lagen, mänskliga rättigheter och oväld i myndigheterna förhållande till medborgaren. Detta är ett viktigt steg mot universalisering.

I vår nu pågående samtid kan vi börja skönja ytterligare ett nytt livsviktigt steg i denna utveckling. Det gäller omsorgen om jorden och den sköra livsväv som är förutsättningen för våra liv.
…………..
Det gäller utvecklingen av vad som kan kallas ett planetariskt samvete.”

-----------------------------
Se även presentationen av samtalspanelen i arrangemanget "Behöver vi nya sätt att tänka? Ett samtal om jordens framtid" på Kulturhuset den 9 oktober. Carl Gustaf Olofsson satt med i panelen och presenteras sist. Han också skrivit en blogg med tankar utifrån docent Martin Grens pubföreläsning i Humanisterna Kalmars regi: "Att vara människa i antropocen". Föreläsning och blogg har nära anknytning till panelsamtalets tema. 

   
Kalmar Stadsbibliotek
Humanisterna Kalmar har under flera år haft ett mycket bra samarbete med Kalmar Stadsbibliotek för en del av sina arrangemang. Det innebär att dom upplåter sin fantastiska scen mitt i biblioteket och står för marknadsföring via alla sina kanaler. Vad gäller den ekonomiska sidan delar vi på kostnaderna för övernattningar och resor. Humanisterna Kalmar tar ansvar för eventuella arvoden och övriga kringkostnader. Humanisterna Kalmar tar som glada amatörer även ansvar för videoinspelning av arrangemangen. Om tiden tillåter gör vi gärna en videointervju med våra gäster - var och en för sig - innan arrangemanget. Längd 8 - max 15 minuter per intervju.

Senaste samarrangemanget mellan Humanisterna Kalmar och Kalmar Stadsbibliotek var den 12 februari 2018. Då samtalade Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, och Therese Uddenfeldt om klimat och ett hållbart sätt att leva. Det finns en bra videoinspelning av arrangemanget
Den som är nyfiken på Humanisterna Kalmars arrangemang kan botanisera i videoarkivet på Humanisterna Kalmars blogg.