onsdag 25 mars 2015

Filosofiskt café nr 3. Onsdagen den 15 april på Byteatern

Att hjälpa eller stjälpa?


Hjälp! Hur gör jag för att hjälpa? Organisationerna är många, behoven stora. Vem ska jag ge till? Vad kan jag göra själv? Föreställningar om hjälpande och hjälpmottagare har förändrats över tid. Idag breder argument för att inte hjälpa och rädslan för att hjälpa ”fel” ut sig. Välkomna till Byteatern för ett samtal om hur vi hjälper, varför vi hjälper, vem vi hjälper – och inte.

Nr 3. Onsdagen den 15 april
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.45 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.
Affisch:  Filosoficafé nr 3.
Evenemang på Facebook: Filosoficafé nr 3

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.


Cecilia Jonsson inleder detta tredje filosofiska café. Cecilia är forskare vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Linnéuniversitetet, och ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse. Hennes avhandling handlar om volonturism ("Volontärerna", 2012). Nu arbetar hon med boken "Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid" om 1960-talets u-landsvolontärer (Makadam förlag, hösten 2015). Hon intervjuar första generationens hjälparbetare och följer upp hur det gått med deras projekt.

I februari 2015 gjorde Cecilia Jonsson en forskningsresa till Indien tillsammans med tre äldre biståndsarbetare. De sökte upp gamla medarbetare och kollade hur det gått med deras projekt från slutet på 1960-talet och början av 70-talet. Ett löpande reportage om denna resa finns på Facebook på sidan "Återresan till Tamil Nadu". Den 14 mars hade Smålandsposten ett stort reportage om denna forskningsresa. Reportaget kan läsas här i form av tre seperata pdf-filer. Del 1, del 2 och del 3.

.
Det övergripande temat för de filosofiska caféerna är ”Filosofi för en hållbar global framtid”. Vårens sista filosofiska café är den 20 maj. Då inleder Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Rubriken är "Frihet och utveckling".


Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmar är huvudansvarig.

Affisch i pdf-format: Filosoficafé nr 3.
Skriv gärna ut och sätt upp!