måndag 18 november 2013

Religionen i politiken och politiken i religionen - ett föredrag av Christer Sturmark

Även i ett så sekulärt land som Sverige sammanblandas ofta religion och politik. Onsdagen den 27 november inbjuder Humanisterna Kalmar till ett föredrag av Christer Sturmark på temat religion och politik.

Plats: Aulan i Sjöfartshögskolan.

Tid:
 kl 17.15

Affisch för nedladdning

fredag 8 november 2013

Samtalskväll måndagen den 11 november. Ateismfilosofi och Filosofins dag.

Förra samtalskvällen blåste bort i stormen. Vi gör ett nytt försök. Vi ägnar halva kvällen åt "ateismfilosofi" - eller mer om det bränner till! Sedan ägnar vi en stund åt "Filosofins dag" den 21 november.

Vi följer upp kvällen på Kalmar konstmuseum och diskuterar vidare kring det ovana begreppet "ateismfilosofi". Vad betyder det? Vad innefattas? Behövs det? Vad skulle det mer specifikt innefatta visavi alla andra former av sekulär filosofi, som ju är det mesta. Hur förhåller sig ateismfilosofi till religionsfilosofi? Är benämningen missvisande genom att ateism kommer så starkt i fokus? Skulle det vara mer adekvat att tala om "sekulär livsåskådningsfilosofi"?

Det blir två korta inledningsanföranden. Ett från Kjell Sundberg som är kritisk mot så såväl benämningen "ateismfilosofi" som behovet av ett sådant ämne. Carl Gustaf Olofsson kommer att kort plädera för det fruktbara med den tänkta specialdiciplinen "ateismfilosofi". Sedan kör vi en runda där alla får säga sitt. Och sedan fri diskussion.

"Filosofins dag" är utlyst av Unesco och återkommer årligen sedan 2005 den tredje torsdagen i november. Där finns en uttalad tanke om filosofin - filosoferandet - som ett värdefullt verktyg att stödja kritiskt tänkande, konstruktiv dialog, tolerans, att lära sig att argumentera och lyssna på andras argument. När dagen instiftades betonades speciellt dess betydelse för unga människor: “philosophy is a discipline that encourages critical and independent thought and is capable of working towards a better understanding of the world and promoting tolerance and peace ”. Detta är en tanke som ligger nära
Humanisternas syn. Filosofi i skolan? Lågstadie, mellanstadie, högstadiie? Vad görs? I Sverige? Internationellt? Vad kan vi som Humanister göra? Se "Filosoferande i skolan på lektionstid".

Den som har boken "Kort om Humanism" av Stephen Law kan läsa s.145 - 148 om de häpnadsväckande resultaten av en timmes filosofi i veckan på lektionstid i en engelsk studie. (Det kommer att finnas några ex av boken till försäljning för 120 kr).

För dom som inte var med på konstmuseet så finns en video tillgänglig från kvällen. Föreläsningen börjar vid 6:20. Det har också varit några kommentarer på Humanistbloggen kring föreläsningen och videon.
Plats: IOGT-NTO:s lokal på Västerlånggatan 21
Tid: Kl 18 - 20

Nästa samtalskväll är måndagen den 25 november. Samma tid, samma plats. Meddelande om ämne kommer.