torsdag 29 oktober 2015

Ett intressant samtal om medvetandet på Kalmar Stadsbibliotek.

Videoinspelningen från samtalet på Kalmar Stadsbibliotek den 19 oktober är klar! Frågestunden har dragit igång!

Mellan 90 och 95 personer hade hittat till Kalmar Stadsbibliotek för att höra professorerna Ulf Danielsson (teoretisk fysik), Åsa Wikforss (teoretisk filosofi) och Ingvar Johansson (teoretisk filosofi) samtala utifrån rubriken "Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv". Magnus Karlsson från Stadsbiblioteket hälsade välkomna och lämnade sedan ordet till moderatorn, Carl Gustaf Olofsson från Humanisterna Kalmar. Han höll en liten introduktion till kvällens ämne och presenterade samtalspanelen (finns som text nedan). Sedan höll panelen varsin kort inledning. I slutet av sin inledning lyfte Ingvar Johansson fram hur splittrad synen är på medvetandefenomen inom såväl filosofin, neurovetenskapen som den internationella Humanistiska rörelsen. Panelen var enig om att förutsättningen för alla medvetandefenomen är en biologiskt fungerande hjärna. Men sedan fanns det ändå olika betoningar och infallsvinklar och då inte minst till frågan om det ytterst är principiellt möjligt eller omöjligt att förklara medvetandet utifrån en fysikalisk nivå. Efter inledningarna rullade ett intressant och spännande samtal igång.Carl Gustaf Olofsson inleder. 
Trots en stor samstämmighet i grundläggande utgångspunkter brände det till några gånger. Det gällde framför allt synen på matematiken. Kan man säga att matematiken existerar oberoende av medvetandet? "Ja", svarade Åsa. "Nej", svarade Ulf och Ingvar. Vad man än har för uppfattning är det en fascinerande fråga.

Det blev en spännande och stimulerande kväll med en hög nivå på samtalet. Och publikreaktionerna var väldigt positiva. Ett par röster sa "mer av den sortens samtal". Vad "den sortens samtal" betyder kan man fundera vidare över. Några tyckte att det bitvis varit riktigt svårt att hänga med men att det ändå varit spännande och värdefullt. Att tycka att det är i svåraste laget, men ändå tycka att det var värdefullt och stimulerande är kanske den finaste uppskattning ett sådant här arrangemang kan få.

Arrangemanget var ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomfördes sedan i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland.

Efter videona finns moderatorns inledning och presentation av samtalspanelen som text!

PS. Av tillfälligheter har det den senaste månaden seglat upp en bloggdebatt om medvetandet med Ulf Danielsson som en av debattörerna. Den andra är Olle Häggström, professor i matematik vid Chalmers. Även Patrik Lindefors har blandat sig i diskussionen. Han forskar kring kulturell evolution och är medlem i Humanisternas förbundsstyrelse. Fokus är lite annorlunda än i samtalet på Kalmar Stadsbibliotek. Utgångspunkten var en artikel av Joanna Rose i Forskning och Framsteg nr 7/2015 med rubriken "Kan vi skapa intelligens?". Primärt gäller debatten frågan om avancerade maskiner kan bli medvetna och börja agera självständigt utifrån avsikter - och därmed också kunna bli ett potentiellt hot mot mänskligheten. Ulf Danielssons grundposition är "nej". Olle Häggströms är "ja".
Se vidare på Ulf Danielssons blogg! (25 oktober)
Se vidare på Olle Häggströms blogg! (28 oktober)
Se vidare på Patrik Lindenfors blogg! (14 oktober)
Jag länkar till de senaste inläggen med den 29 oktober som tidshorisont. Dessa innehåller länkar bakåt till tidigare innlägg.
DS.

PS 2. (14 januari 2017)
Professor Ingvar Johanssons inledning kan läsas i Humanisten nr 1/2016. Den har rubriken "Medvetandefenomen och den sekulära humanismen" och finns på s.22-23. Numret kan laddas ner i sin helhet som pdf-fil. Inledningen är också översatt till engelska. Den finns under fliken "Ontology" som pdf-fil med rubriken "The Certainty of the Existence of Consciousness" på Ingvar Johanssons webbplats. Förstasidan hittar man här!
I slutet på augusti 2016 publicerades en lista med de nu levande 50 mest inflytelserika filosoferna. Som nr 22 på listan finns Ingvar Johansson som enda skandinaviska filosof. På listan finns namn som Tomas Nagel, John Searl, Peter Singer, Daniel Dennet, Martha Nussbaum - men även några uttalat kristna och teistiska filosofer. Så listan säger alltså inget om den filosofi som de uppräknade namnen står för. De 50 filosoferna är uppräknade i bokstavsordning utan inbördes rangordning. Den är baserad på avsökning av internet med hjälp av ett sofistikerat algoritmprogram.

PS 3. (14 januari 2017)
I februari 2016 tilldelades Ulf Danielsson 2016-års Harry Martinsson-pris. Genom sin bok "Vårt klot så ömkligt litet" som kom ut hösten 2016 så har han gjort sig än mer förtjänt av denna fina utmärkelse. Karin Bojs på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion har skrivit en kort recension.


Fyra videos!

När nu såväl videon från samtalet som de tre intervjuerna är klara kan det sägas att Humanisterna Kalmars inspelningsteam med Henrik Brosenius som huvudansvarig har gjort ett kanonjobb.

Intervju med Åsa Wikforss: 11 min 20 sek.
Intervju med Ingvar Johansson: 13 min 35 sek.
Intervju med Ulf Danielsson: 15 min 38 sek.
Samtalet: 1 tim 32 min.

Samtalet: 
-
-Tre intervjuer: --
Inledning och presentation av samtalspanelen. 
(finns inte med på videon därför finns den här som text)

Frågan om medvetandets existens och natur  är en av den samtida filosofins och vetenskapens mest spännande frågor. Det är jungfruelig mark där även experterna har väldigt olika uppfattningar.

Även om det finns långtgående likheter mellan djurets medvetande, t.ex. hundens, och människans, så är frågan om skillnaden kanske den största utmaningen. Är självmedvetande, humor, musicerande, språk unikt mänskligt? Är förmågan att uppfatta dissonanser och utifrån det börja undra och formulera frågor något som bara finns i människans värld?

Vi befinner oss i ett vackert bibliotek. Det gör det lite extra påkallat att ställa frågan vad en bok är visavi frågan om medvetandets natur.  Är det som bärs av texten en icke-materiell verklighet vars existens på ett högst påtagligt sätt kan påverka våra liv? Såväl via romaner som vetenskapliga texter.

Som människor är vi medvetna om att vi fötts, att vi har förfäder sedan historiens gryning – och att vi kommer att dö! Vi är medvetna om våra kroppars skörhet och att vi och våra närmaste närsomhelst kan drabbas såväl av olyckor som plågsamma och dödliga sjukdomar. Är det unikt mänskligt att vara medveten om våra livsbetingelser? Konstituerar denna medvetenhet en speciell sorts icke-materiell verklighet?

Två så så radikalt olika saker som matematik och placebo har också med medvetandet att göra. Men hur?

Och sist detta märkliga med det mänskliga självmedvetandet, att vi, som små skärvor av kosmos, kan fundera över varför jag, vi och allt finns – och hur det ska gå med allting. Och den fundamentalt nya belägenheten – vi är den första generationen människor som är medvetna om såväl jordens och livets kosmologiskt begränsade tid som det faktum att vi kan förstöra livsbetingelserna på jorden.  


Nu en kort presentation av samtalspanelen! 
Mer detaljer hittar man på Humanisterna Kalmars blogg under kvällens arrangemang. Där finns också en del länkar.

Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Hans specialitet är vetenskapsfilosofi och ontologi. Mycket grovt handlar ontologi om frågan vad som finns och vad vi menar med att något finns. Vad gäller vetenskapsfilosofi är han kanske Sverigers främsta specialist på Karl Popper, en av 1900-talets främsta vetenskapsfilosofer. Men han har också ägnat sig åt politisk filosofi. För två år sedan höll Ingvar en välbesökt föreläsning här i Kalmar med rubriken ”Ateismfilosofi – Finns den? Behövs den?”. Ingvar är väl förtrogen med de olika positionerna i den internationella debatten om medvetandets existens och natur.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hennes specialitet är språk och medvetandeteorier. Hon har medverkat i flera TV-program, bl.a ett med rubriken ”Medvetandets mysterium”. Hon har också medverkat i Vetenskapens värld när man pratat om artificiell intelligens, robotar och medvetande. Hon kan också hittats i flera framträdande på Youtube.

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik. Hans specialitet är kosmologi och strängteori. Han har skrivit flera populärvetenskaplig böcker. Den senaste, ”Mörkret vid tidens ände” kom ut i våras. Första upplagan såldes slut. Men högst lägligt har en ny upplaga kommit i tryck – och finns till försäljning här. Adlibris tar 234 kr, vi tar 200. Passa på att köpa. Ulf hade ett jättefint sommarprogram 2010 och han har medverkat i På spåret. Han har under flera år gett kursen ”fysik för poeter”. Ulf är här för att han med sin professionella grund i partikelfysik och kosmologi samtidigt är väldigt fascinerad av det märkliga faktum att vi finns och medvetet kan reflektera över oss själva och ”stjärnorna på himelen”.

Både Åsa och Ulf har medverkat i såväl filosofiska rummet som teologiska rummet i Sveriges Radio P1.

Upplägget är enkelt. Panelen håller varsin kort inledning. Sedan går vi en runda där de får ställa några frågor till varandra utifrån det som sagts i inledningarna. Utifrån det räknar vi med att ett samtal spinner igång där Ulf, Åsa och Ingvar både kommenterar och ställer frågor till varandra kring sådant där man är nyfiken på hur någon av de andra tänker. Jag sticker eventuellt in med några frågor. På slutet öppnar vi för frågor från publiken. Strax efter halv åtta får panelen ett par minuter var för att summera sin intryck. Runt 19.50 sätter vi punkt.

Vi ser fram emot ett spännande samtal mellan tre mycket kompetenta personer kring rubrikfrågan ”Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv”. Några definitiva svar förväntar vi oss inte. Men i bästa fall kan samtalet bidra med skärvor som ökar tankerymden och som i sin tur i någon liten mån kan bidra till såväl livsmod som handlingsmod i den ovissa kosmiska resa vi alla deltar i.

Carl Gustaf Olofsson
moderator

torsdag 1 oktober 2015

Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv. Måndagen den 19 oktober

Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv. 

Ett samtal mellan tre skärvor av kosmos i form av professorerna Ulf Danielsson, Åsa Wikforss och Ingvar Johansson


Samtalet kommer att vara förankrat i det främsta av forskning och analyser inom naturvetenskap och filosofi. Men det kan råka få poetiska, existentiella och spekulativa inslag.


Måndagen den 19 oktober 2015
Plats: Kalmar Stadsbibliotek
Tid: kl. 18 - 19.50.
Enkel fika finns att köpa från 17.15
Inget inträde!

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik. Specialitet: kosmologi och strängteori.
Åsa Wikforssär professor i teoretisk filosofi. Specialitet: språk och medvetandeteorier.
Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Specialitet: ontologi (se nedan) och vetenskapsfilosofi.
Närmre presentation nedan!

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Kalmar och genomförs i samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF Östra Småland/Öland


Affisch i pdf-format! Fungerar för såväl A3 som A4.
Skriv gärna ut och sätt upp!

Introduktion till samtalet. Text i pdf-format.

Välkomna!


Presentation av samtalspanelen.


Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik. Hans specialitet är kosmologi och strängteori. Han var värd i Radio P1:s Sommar 2010 och han har varit med i TV-programmet På Spåret två säsonger. Han medverkade också i ett stort TV-sänt seminarie på Kungliga vetenskaps- akademin hösten 2012 med rubriken "Världen med eller utan Gud". Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om kosmologi. I våras kom kom han ut med boken "Mörkret vid tidens ände: En bok om universums mörka sida". Han har under flera år hållit i kursen "Fysik för poeter". Han medverkade i Kunskapskanalens program "En bok en författare" den 15 maj 2015. Han pratar där om sin bok "Mörkret vid tidens ände". Han har medverkat i såväl Filosofiska rummet som Teologiska rummet i SR P1. Senaste framträdande var i Filosofiska rummet den 30 augusti med rubriken "Mörkret vid tidens ände"Den 12 juni medverkade han i ett Pi-samtal på Kunskapskanalen med rubriken Svarta hål, mörk materia och universums gåtor.


Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi med inriktning på språk och medvetandeteorier. Hon har medverkat i såväl ett Pi-samtal på Kunskapskanalen med rubriken "Medvetandets mysterium" som i ovan nämnda seminarie på Kungliga vetenskapsakademin hösten 2012. På youtube finns ett antal föreläsningar och samtal där hon medverkat. Även Åsa Wikforss har medverkat i såväl Teologiska rummet som Filosofiska rummet. I SVT:s Vetenskapens värld, avnitt 13, med rubriken "Hjärnornas kamp", medverkade  Åsa Wikforss i en diskussion på slutet om medvetandet. Programmet ligger mycket lägligt kvar på Internet till två dagar innan höstens arrangemang.


Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Hans specialitet är ontologi och vetenskapsfilosofi. Vad gäller det senare är han kanske Sveriges främste specialist på Karl Poppers vetenskapsfilosofi. Ontologi handlar om vad som finns och vad vi menar med att något finns. På denna specialdomän har han bland annat skrivit boken "Ontological investigations: an inquiry into the categories of nature, man and society" (1989). Han gjorde sig känd för en Kalmarpublik genom föreläsningen "Ateismfilosofi - Vad är det? Behövs den?" hösten 2013 på Kalmar konstmuseum. Föreläsningen finns inspelad på video. "Ett sällan klart sett men levande forskningsethos" är en intressant vetenskapsfilosofisk essä av Ingvar Johansson som fångar och ger ord åt några viktiga vetenskapsfilosofiska teman och frågor på ett lättillgängligt sätt. Essän publicerades i Insikt och handling, volym 23, 2010, s.115 ff. Ingvar Johansson medverkar i senaste numret av SANS (existentiellt magasin i upplysningens anda - nr 4/2015) med en signerad krönika med rubriken: "Så kommer jag undan religionen". Texten finns tyvärr inte tillgänglig på Internet. Men SANS kan varmt rekommenderas, den finns att köpa i Pressbyrån vid Centralen i Kalmar. Ingvar Johansson ägnar sig också åt politisk filosofi. Ett exempel är essän "Förtjänst och globalisering - fallet Zlatan" utgivet på Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg (2015-04-10). Han analyserar där hur globaliseringsprocessen tenderar att skapa extrema inkomster för vissa internationella aktörer och föreslår inrättandet av ett FN-organ för att försöka komma tillrätta med dessa förhållanden som på sikt är ett hot mot samhällskittet.