tisdag 15 maj 2012

Samtalskväll tisdagen den 22 maj

Tanken är att vi öppet och prövande ska spåna och prata kring temat "Livsåskådning från ett sekulärt perspektiv". Eller kanske ännu enklare: "En sekulär livssyn"? Det mesta av livsåskådningsdiskussioner i offentligheten har på ett eller annat sätt anknytningar till någon form av traditionell religiositet eller New Age. Vad lägger vi som humanister in i ordet "livsåskådning". Vad ryms? Vad tycker "jag" är viktigt?

För att få lite ordning och struktur prövar vi en arbetsmetod. Efter en kort introduktion så jobbar vi var och en för sig - eller kanske två och två - och skriver lappar med nyckelord. Det kan gälla saker man tycker ska ingå i en sekulär livsåskådning, det kan vara ord som man på ett eller annat sätt förbinder med en sekulär livsåskådning. Eller som man tycker måste ingå i en genomtänkt sekulär livsåskådning.

I nästa moment lägger vi lapparna på bordet - eller sätter upp - och går igenom. Då säger man lite om vad man tänkt kring det man skrivit. Och så börjar vi försöka föra samman olika lappar-nyckelord i olika teman eller grupper.

Kjell Sundberg och Erik Cederberg hjälper till med att få arbetsmetoden att fungera.

Vi håller till i IOGT-NTO:s lokal på Västerlånggatan 21. Vi börjar klockan 18 och håller på till 20.15. Sluttiden är satt för att jag som huvudansvarig ska hinna med en buss. Vi har dock lokalen hela kvällen.

Vi säger varmt välkomna till alla engagerade och livsåskådningsfunderande Kalmarhumanister. Nina Martinsson kan tyvärr inte komma så jag, Carl Gustaf Olofsson, är huvudansvarig för kvällen.


IOGT-NTO:s hus är det med brutet tak i förgrunden. I bakgrunden ser man planket till Krusentjernskla gården. Värt att notera är att det finns en jättemysig trädgård!
Bild och text: Carl Gustaf Olofsson