söndag 23 februari 2014

Handlingar till årsmötet 2014-03-09

Här finner du handlingar inför årsmötet söndagen 9 mars 2014:

Årsmöte, agenda
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsplan och budget 2014
Valberedningens förslag

Inga motioner har inkommit till årsmötet.

måndag 10 februari 2014

Årsmöte söndagen den 9 mars

Härmed bjuder Humanisterna Kalmar in till årsmöte i Biblioteket på Kalmar Konstmuseum söndagen den 9 mars 2014 kl 14. Konstmuseet bjuder dem som vill att följa med på guidad visning av pågående utställningar kl 13.

Årsmötet inleds kl 14 med en föreläsning av Staffan Gunnarson, vice ordförande i Europeiska Humanistfederationen. Han kommer att berätta om verksamheten hos olika humanistiska organisationer runtom i Europa. Föreläsningen kommer att ha en viss betoning på ceremonier, vilket är en het fråga inom Humanisterna för närvarande. Denna föreläsning är öppen även för icke medlemmar.

Cirka kl 15 beräknas årsmötesförhandlingarna komma igång. Vi beräknar att vara klara till kl 16. Efter mötet kommer det att finnas fika.

Biblioteket på Kalmar Konstmuseum

Motioner till mötet ska vara styrelsen till handa senast tre veckor innan årsmötet. Skicka motioner till humanisternakalmar@gmail.com senast den 16/2.

Valberedning är Kjell Sundberg och Désirée Liljevall. För att komma i kontakt med valberedningen, maila humanisternakalmar@gmail.com.


Utlagt av CG Olofsson