fredag 6 december 2013

Religionens evolution. Samtalskväll måndagen den 9 december!

Dags för höstens sista samtalskväll! Tema: "Religionens evolution". Helena Modin står för inledningen till detta spännande ämne. Vi håller som vanligt till i IOGT-NTO:s hus på Västerlånggatan 21. Vi börjar kl 18 och beräknar hålla på till kl 20 med avbrott för enkel fika. Det är okej att bjuda med vänner som inte är medlemmar i Humanisterna.

måndag 18 november 2013

Religionen i politiken och politiken i religionen - ett föredrag av Christer Sturmark

Även i ett så sekulärt land som Sverige sammanblandas ofta religion och politik. Onsdagen den 27 november inbjuder Humanisterna Kalmar till ett föredrag av Christer Sturmark på temat religion och politik.

Plats: Aulan i Sjöfartshögskolan.

Tid:
 kl 17.15

Affisch för nedladdning

fredag 8 november 2013

Samtalskväll måndagen den 11 november. Ateismfilosofi och Filosofins dag.

Förra samtalskvällen blåste bort i stormen. Vi gör ett nytt försök. Vi ägnar halva kvällen åt "ateismfilosofi" - eller mer om det bränner till! Sedan ägnar vi en stund åt "Filosofins dag" den 21 november.

Vi följer upp kvällen på Kalmar konstmuseum och diskuterar vidare kring det ovana begreppet "ateismfilosofi". Vad betyder det? Vad innefattas? Behövs det? Vad skulle det mer specifikt innefatta visavi alla andra former av sekulär filosofi, som ju är det mesta. Hur förhåller sig ateismfilosofi till religionsfilosofi? Är benämningen missvisande genom att ateism kommer så starkt i fokus? Skulle det vara mer adekvat att tala om "sekulär livsåskådningsfilosofi"?

Det blir två korta inledningsanföranden. Ett från Kjell Sundberg som är kritisk mot så såväl benämningen "ateismfilosofi" som behovet av ett sådant ämne. Carl Gustaf Olofsson kommer att kort plädera för det fruktbara med den tänkta specialdiciplinen "ateismfilosofi". Sedan kör vi en runda där alla får säga sitt. Och sedan fri diskussion.

"Filosofins dag" är utlyst av Unesco och återkommer årligen sedan 2005 den tredje torsdagen i november. Där finns en uttalad tanke om filosofin - filosoferandet - som ett värdefullt verktyg att stödja kritiskt tänkande, konstruktiv dialog, tolerans, att lära sig att argumentera och lyssna på andras argument. När dagen instiftades betonades speciellt dess betydelse för unga människor: “philosophy is a discipline that encourages critical and independent thought and is capable of working towards a better understanding of the world and promoting tolerance and peace ”. Detta är en tanke som ligger nära
Humanisternas syn. Filosofi i skolan? Lågstadie, mellanstadie, högstadiie? Vad görs? I Sverige? Internationellt? Vad kan vi som Humanister göra? Se "Filosoferande i skolan på lektionstid".

Den som har boken "Kort om Humanism" av Stephen Law kan läsa s.145 - 148 om de häpnadsväckande resultaten av en timmes filosofi i veckan på lektionstid i en engelsk studie. (Det kommer att finnas några ex av boken till försäljning för 120 kr).

För dom som inte var med på konstmuseet så finns en video tillgänglig från kvällen. Föreläsningen börjar vid 6:20. Det har också varit några kommentarer på Humanistbloggen kring föreläsningen och videon.
Plats: IOGT-NTO:s lokal på Västerlånggatan 21
Tid: Kl 18 - 20

Nästa samtalskväll är måndagen den 25 november. Samma tid, samma plats. Meddelande om ämne kommer.

fredag 25 oktober 2013

Måndagen 28 oktober. Samtalskväll om ateismfilosofi

Vi följer upp kvällen på Kalmar konstmuseum och diskuterar vidare kring det ovana begreppet "ateismfilosofi". Vad betyder det? Vad innefattas? Behövs det? Vad skulle det mer specifikt innefatta visavi alla andra former av sekulär filosofi, som ju är det mesta. Hur förhåller sig ateismfilosofi till religionsfilosofi? Är benämningen missvisande genom att ateism kommer så starkt i fokus? Skulle det vara mer adekvat att tala om "sekulär livsåskådningsfilosofi"?

För dom som inte var med på konstmuseet så finns nu en video tillgänglig från kvällen.Det har också varit några kommentarer på Humanistbloggen kring föreläsningen och videon.
Det blir minst en kort inledning. Sedan går vi runt så att alla får chans att dela med sig av sina tankar och funderingar. Sedan fika och diskussion.

Plats: IOGT-NTO:s lokla på Västerlånggatan 21
Tid: Kl 18 - 20
PS. Nästa samtalskväll är måndagen den 11 november. Samma tid, samma plats. Meddelande om ämne kommer. DS


onsdag 23 oktober 2013

Video - Ateismfilosofi

Videoinspelningen från vårt arrangemang "Ateismfilsofi - Finns den? Behövs den?" den 16 oktober är nu klar. Applåd till Henrik Brosenius som fixat redigeringen. Längd: 1 tim 50 min.

Föreläsningen börjar: 6:21
Per Bauhn kommer in: 43:11
Publiken: 1:13:15 


torsdag 17 oktober 2013

Fullsatt bibliotek på Kalmar konstmuseum


I går, onsdag, så var vi lite över 50 personer som lyssnade på professor Ingvar Johanssons tankar kring behovet av vad han kallar ateismfilosofi. Det var fullt i biblioteket. Dom 51 stolarna räckte inte. Vi fick leta upp extra pallar till de som kom sist. Arrangemanget var ett initiativ av Humanisterna Kalmar och har sedan kommit till stånd genom samarbete med Kalmar konstmuseum och stöd från ABF Östra Småland. Och stöd för annonsering från Förbundet Humanisterna centralt!

Ingvar pläderade behovet av en specialdiciplin inom filosofin som reflekterar över våra existentiella frågor och behov när man tagit avsked från alla föreställningar om bortommänskliga krafter och makter. Men också för att reflektera över och kanske ta till vara de erfarenheter från de religiösa traditionerna som är oberoende av bortomvärldsliga förklaringar och föreställningar.

Fullsatt i Kalmar konstmuseums biblotek
Ingvar förlade de idéhistoriska rötterna till beteckningen “ateismfilosofi” till filosofer som David Hume (1711-1776), Ludwig Feuerbach (1804-1872) och anarkisten Emma Goldman (1869-1940). I början presenterade han fyra sorters ateism utifrån begreppsparen tolerant – intolerant och etisk - nihilistisk. Den Humanistiska rörelsen placerade han i rutan för etisk-tolerant. Han poängterade att för Humanister kan flera former av ateism vara värre än vissa former av religion.

Sedan blev det korta utläggningar kring etik, helighet, ritualer för livets gräns- och tröskelsituationer, bön, bikt, förlåtelse, ånger, underkastelse, syndiga tankar, dödsbetraktelser, andlighet. Han tog avstamp från deras religiösa tolkningar och visade på hur det mesta av de erfarenheter och behov som dessa ord ringar in finns kvar för oss som inte längre tror på ett liv efter döden eller på några högre makter som har en avsikt och mening med våra liv.

Efter en halv timma kom Per Bauhn in som samtalspartner. Det blev mest en del frågor om förtydliganden. Men inget tungviktigt angrepp på det Ingvar Johansson hade formulerat.

En spännande detalj var att Ingvar Johansson också tog upp bönen som något som något autentiskt mänskligt som man kan ägna sig åt trots att man inte tror på några gudar. Och i frågestunden visade det sig att Per Bauhn i princip höll med. Detta som då kan tyckas irrationellt – och kanske är irrationellt – dvs att formulera en bön trots att man med sitt rationella jag avvisar alla föreställning om att man kan få hjälp utifrån är helt okej. Per Bauhn uttryckte sig till och med i ord som kunde tolkas som att han menade att kravet på fullständig rationalitet – gentemot sig själv eller andra – närmast var suspekt. Kanske är vi alltför fast i en kulturell föreställning om att bön, orden om hjälp och stöd som formuleras i svåra situationer, måste ha en “yttre” mottagare. Det är spännande och utmanande tankar. Kanske flummigt, kanske viktigt! Och det fick mig själv att ställa en fråga i början av frågestunden kring bönen som jag aldrig riktigt vågat ge mig på att skriva om. Det kanske börjar bli dags. 

Per Bauhn och Ingvar Johansson under frågestunden.

Det blev en spännande och stimuerande kväll. Det var ett stort ämnesområde som berördes. Och vi sniffade bara lite i utkanterna. Men det gav ändå tillräckligt mycket för att få näring att fundera vidare. Det var en som jag förstår till helt övervägande delen nöjd publik som lämnade konstmuseet kl 20.

En liten intressant detalj. Det visade sig att Ingvar Johansson är medlem i Humanisterna. Det fick jag veta först när jag mötte honom på Kalmar Central. Så detta arrangemang har rullat på sedan första kontakten i februari utan att någon av oss i styrelsen för Humanisterna Kalmar hade en aning om det. Jag borde nämnt denna lite fascinerande detalj i avslutningen.

Biblioteket på Kalmar konstmuseum är ett vackert rum. Den fantastiska utsikten med Kalmar sund i öster och Kalmar slott i söder ger en speciell ram. Vyn påminner om blodig historia och djup fiendskap mellan grannationer och att Blekinge, några mil söderut, inte alltid har varit svenskt. Men då också den hoppfulla påminnelsen om att oförsonlig fiendskap över tid kan övergå i sämja och samarbete.

Humanisterna Kalmar är glada över samarbetet med Kalmar Konstmuseum och museichefen Bengt Olof Johansson. Att museet generöst har bjöd alla deltagare att se pågående utställningar från kl 17 gav en fin extra touch åt arrangemanget.

Humanisterna Kalmars hoppas på fortsatt gott samarbete med Kalmar konstmuseum och ABF Östra Småland.

Sist en liten önskan till Kalmar kommun. Det blev efterhand besvärande med den dåliga luften i biblioteket. När jag dagen efter diskuterade detta med museichefen Bengt Olof Johansson sa han att det berodde på att kommunen bestämt att dra ner luftkonditionering till halv kapacitet efter kl 18. Och detta oberoende av vad för arrangemang man har. Energibesparingar är vällovligt. Men med modern data- och styrteknik borde det vara möjligt att lösa den här sortens problem på ett flexibelt sätt. Den här sortens lokaler är förstås till för att nyttjas till gagn för Kalmar kommuns invånare. 

Hela arrangemanget videofilmades. Det dröjer cirka en vecka innan den finns på plats på YouTube. Den kommer då att länkas här på bloggen under fliken "Video".
Länk direkt: https://www.youtube.com/watch?v=EpT2wbVTsnQ 


PS. Jag passar på att avsluta med att nämna att min bearbetning av begreppet “sekulär andlighet” fick några uppskattande ord av Ingvar Johansson under föredraget när han just pratade om andlighet – och sekulär andlighet. Jag glömde bort att i min avlutning nämna att han syftade på det föredrag jag höll i Stockholm i mars i Stockholmshumanisternas regi och som han hade sett på YouTube. Man hittar länk till videon via bloggen Humanisterna Kalmar, fliken “Video” och där videon “Sekulär andlighet – finns den?”. DS.

Foto: Henrik Brosenius
Text: Carl Gustaf Olofsson

onsdag 11 september 2013

Humanisterna Kalmar på Linneuniversitetets välkomstmässa för nya elever i Kalmar

Humanisterna Kalmars bord med information och bokförsäljning
Idag höll Linneuniversitetet i Kalmar sin välkomstmässa för alla elever som är nya i staden. Mängder av företag, föreningar och andra grupper passade på att presentera sig. Humanisterna Kalmar var naturligtvis också på plats för att och visade upp sin verksamhet för alla nyfikna. Intresset var stort och många stannade en stund för att lära sig mer om vad Humanisterna står och verkar för. Vid bordet bjöds det på både godis, ,information, diskussioner och bokförsäljning.

Mer information om mässan finner man här: http://linnestudenterna.se/framtid/novischmassan/


måndag 9 september 2013

- och ateismen då? Konstmuseet onsdagen den 16 oktober.


Vad krävs av en livshållning där
ateismen utgör en grundsten?
Ingvar Johansson
Rubrik:
Ateismfilosofi – finns den?
Behövs den?


Humanisterna Kalmar inbjuder i samarbete med Kalmar Konstmuseum och ABF till föreläsning och samtal.

Tid och plats: Onsdagen den 16 oktober kl 18
Biblioteket, Kalmar Konstmuseum

Inträde: 50 kr, studerande 20 kr

Deltagarna inbjuds att se pågående utställningar från kl 17.

Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk filosofi, inleder med sina tankar ca en halvtimme, varefter Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet kommenterar, ställer frågor
Per Bauhn
och samtalar med Ingvar under ytterligare ca en halv­timme. Därefter öppnar vi för publikfrågor. Evenemanget beräknas avslutas kl 20.

En liten aning om Ingvar Johanssons syn på vad han kallar "ateismfilosofi" får man genom att läsa presentationen av en föreläsning han höll i Göteborg på Filosofiska föreningen i mars 2012.


Arrangemanget finns även som event på Facebook.
Det kommer att videofilmas och läggas ut under fliken "Video" här på bloggen. 

Biblioteket på Kalmar Konstmuseum - plan 3.

Välkomna

Bidra gärna att sprida information om arrangemanget!
Utöver denna blogg och Facebookevent finns även ett lite infoblad i pdf-format man kan ladda ner och skriva ut. Beroende på valet när man skriver ut kan man få det i A4, 2 ggr A5 eller 4 ggr A6 per A4-sida. A5- eller A6-bladet kan man lägga ut eller ha tillhands. A4-varianten kan man sätta upp på anslagstavlor som korsar ens väg. Kan förstås även skrivas ut i A3.
Infoblad pdf-fil

Utlagt 9 september 2013
Carl Gustaf Olofsson

fredag 7 juni 2013

Samtalskväll tisdagen den 11 juni


Behövs det sekulära forum för existentiella livsfrågor?

Tisdagen den 11 juni har vi sista samtalskvällen för våren.

I höstas sändes ett inslag i OBS Kulturkvarten på radion med cancerläkaren Pia Dellson som blir vår utgångspunkt för diskussion. OBS är totalt 15 minuter och inslaget var ett av två. Så det är en mycket hanterlig längd.

Som cancerläkare och de dagliga mötena med utsatta och svårt sjuka människor så har Pia Dellson blivit medveten om behovet av sekulära forum för samtal om livets allvar. För de som inte tror på gud och ett liv efter döden är de traditionella, religiöst baserade sammanhangen inte lockande. Och när man drabbas av svår sjukdom ökar behovet att diskutera olika typer av existentiella livsfrågor. Hon ger också tydliga positiva “passningar” till Humanisterna när det gäller att etablera den typen av forum. Hon tar också upp en jämförelse mellan situationen för Humanisterna i Norge visavi i Sverige vad gäller de ekonomiska premisserna.

Pia Dellsons OBS-inslag har varit borttappat sedan i höstas trots att det berör en intressant problematik för Humanisterna. Häromdagen kom det upp i samtal med en god vän. Hans reaktion var att det var jätteintressant och väckte mycket funderingar. Och då tänkte jag att detta är ju en utmärkt utgångspunkt för en samtalskväll.

Vi börjar med att lyssna på Pia Dellsons OBS-inslag.
Om någon/några har förberett sig viker vi 5 - 10 minuter för dessa personer. Sedan kompletterar vi med att alla får dela med sig av sina tankar 2 - 3 minuter vardera - eller längre beroende på hur många vi blir. Sedan fika och diskussion.

Här kommer länken: Pia Dellson har ett av inslagen.
Länk till texten!

Plats: IOGT-NTO Västerlångatan 21. Lusthuset!
Tid: kl 18 - 20
Ansvariga: Carl Gustaf Olofsson och Mikael Svanholm


Lusthuset. Vid förra samtalsträffen den 21 maj blommade magnolian.


torsdag 30 maj 2013

Videon med Anders Hesselblom är klar!

Video: Ateism - en öppen föreläsning 
Videon från den gånga lördagens föreläsning och frågestund med Anders Hesselblom finns nu på YouTube. Arrangemanget av Humanisterna Kalmar hölls i aulan på Sjöfartshögskolan i Kalmar lördagen den 25 maj. Johan Signert är moderator. Videon kom på plats på YouTube förmiddagen den 30 maj. Henrik Brosenius har fixat redigeringen.

Frågestunden börjar vid 1:07:00.
Längd: 1 tim 57 min.


söndag 26 maj 2013

Dagen efter!

Något över 30 personer hade hittat till gårdagens arrangemang "Ateism - en öppen föreläsning" av Humanisterna Kalmar med Anders Hesselblom på Sjöfartshögskolan.  Det var en blandad publik så det blev en bra frågestund. Anders har en varm sympatiskt utstrålning och var jättebra under frågestunden. Jag vet inte om jag var lite ofokuserad för att jag höll lite koll på två kameror eller om min känsla av att föredraget kunde varit bättre och tydligare strukturerat för att öka skärpan har fog för sig. Hur som helst, dom viktiga sakerna kom fram. Och Anders har en stor styrka i att han kan och vågar vara tydlig på viktiga punkter - och kan vara det med värme och närvaro. Så jag kommer att kolla igenom videon när den är klar för att "stämma av" med mig själv. 

Här kommer fyra bilder från arrangemanget. Den första är Anders i talarposition. På den andra bilden sitter vår videoredigerare Henrik kvar i Sjöfartshögskolans aula efter att alla har gått och laddar över massor av GB från min videokamera, extrakamera och ljudspelare. Det tog bortåt en halv timma. Man kan se den tålmodiga blicken. Den tredje och fjärde bilden är från eftersitsen på Stars & Stripes. En bild på Anders Hesselblom tillsammans med Niklas, initiativtagaren och motorn bakom arrangemanget. Sist är en fin bild på Anders med sin fru Mia. 


Anders Hesselblom i talarstolen med myggan på plats
och underkanten av powerpointen han hade till hjälp Henrik Brosenius i ljuset från sin laptop när han
 laddar över material till den kommande videofilmenNiklas Cerdergren och Anders Hesselblom


Anders med sin fru Mia och Sjöfartshögskolan i bakgrunden.

onsdag 15 maj 2013

Ateism – en öppen föreläsning, den 25 maj

En öppen och gratis föreläsning av Anders Hesselbom som kommer att bemöta argument som försvarar religion samt argumentera för synen att det inte existerar några gudar.

Anders Hesselbom var en av de drivande krafterna bakom den prisbelönta podcasten Skeptikerpodden och hörs numera i podradion Radio Houdi. Han skriver för debattmagasinet Bright och är redaktör
Evolutionsteori.se.

Föreläsningen avslutas efter en efterföljande frågestund omkring kl 17.00.

Arrangören Humanisterna Kalmar hälsar alla hjärtligt välkomna till en intressant föreläsning.

När? Lördag 25 maj, kl 15.00
Var? Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar

Samtalskväll tisdagen den 21 maj


Tema: Johan Signerts intervju med VoF:s vice ordförande

I senaste Humanistpodden, avsnitt 21 - 8 maj 2013,  intervjuar Johan Signert VoF:s vice ordförande Maria Berglund. Hon är verksam som psykolog och var i tonåren starkt frireligös och medlem i pingstkyrkan. (VoF = Vetenskap och Folkbildning)

Det är en spännande intervju med flera intressanta tema. Ett gäller att hon menar att den humanistiska livsåskådningen är outvecklad och efterlyser mer av djupgående filosofisk reflektion på detta område. Ytterligare ett är att hon på tvärs mot t.ex. Per Dannefjord uttrycker en tydlig positiva hållning till en organiserad “sekulär livsåskådningsgemenskap”. Där finns ett intressant inslag om feminism. På slutet berättar hon om en stark och viktig upplevelse i Istanbul. Det är viktigt när den sortens erfarenheter tolkas och berättas utifrån en helt sekulär tolkningsram. Den här sortens upplevelser är ofta känsliga och i någon mening sköra. Därför var det enligt min mening häftigt och modigt att hon berättade. Det kan bidra till att öppna vägen för andra sekulära, ateistiska människors berättelser om viktiga och kanske livsformande erfarenheter. Traditionellt har den här sortens erfarenheter oftast tolkats inom en religiös referensram.

Vi börjar samtalskvällen med att var och en får 3 – 5 minuter med egna tankar och reflektioner kring ett eller flera teman i intervjun. Sedan fikar vi och pratar.

Plats: Lusthuset på gården, Västerlånggatan 21, Kalmar. Obs! Lusthuset.
Tid: 18 – ca 20.

Tisdagen den 11 juni har vi vårens sista samtalskväll.
Ansvariga: Carl Gustaf Olofsson och Mikael Svanholm


söndag 21 april 2013

Samtalskväll tisdagen den 23 april


Vi träffas tisdagen den 23 april i IOGT-NTO:s hus på Västerlånggatan kl 18. Vi hoppas att vi kan få lite rapport från årets kongress. Helena Modin och Mikael Svanholm har varit ombud.

Tema - medvetandet. Var beredd att utifrån lottning tala i fem minuter om din syn på medvetandet. Carl Gustaf Olofsson, huvudansvarig för kvällen, tar fem minuter och reflekterar över medvetandet utifrån det första pi-samtalet på Kunskapskanalen med rubriken ”Medvetandets mysterium”. Christer Sturmark är programledare. Det finns på urplay
     Det finns också ett program med rubriken ”Medvetandets gåta” i serien ”En bok en författare” där Jonathan Lindström intervjuas om sin populärvetenskapliga bok ”Medvetandets gåta – om hjärnan, själen och kosten att kila runt hörnet”. Även detta program finns på urplay!

Enkel fika kommer att finnas!
Välkomna!


fredag 15 mars 2013

Samtalskväll 26/3 på temat pseudovetenskapliga behandlingsmetoder

Tisdagen den 26:e mars träffas vi återigen på Västerlånggatan 21 i Kalmar. Samtalet under kvällen går på temat hälsa, medicin och etik. Niklas Cedergren inleder träffen kl 18.00 med en introduktion på ämnet och berättar om pseudovetenskapliga behandlingsmetoder, följt av en livlig diskussion - Hur ser det ut i länet? Varför tycks alternativa behandlingsmetoder vara socialt accepterade och något bra för både individer och samhälle, när löftena om bättre hälsa saknar vetenskaplig förankring?
Vi viker den sista kvarten (kl 19.45 - 20.00) åt att fylla på förslagslådan med samtalsämnen för vårens träffar och idéer om samtalskvällarnas struktur!

torsdag 21 februari 2013

Video. Föredrag av Per DannefjordVideon med Per Dannefjords föredrag "Gemenskapens baksida" från årsmötet är nu på platsa på youtube. Henrik Brosenius har gjort ett kanonjobb. Vår avgående ordförande Desireé Liljevall avslutar med elegans som moderator. Jag är inget stort klädfreak men Desirées val av jacka kan inte vara bättre med tanke på färgerna i Kalmar konstmuseums vackra bibliotek. Per är lektor i sociologi vid Linnéuniversitetet och ledamot i Förbundet Humanisternas förbundsstyrelse. Det hölls i samband med Humanisterna Kalmars årsmöte den 17 februari 2013 och var öppet för icke-medlemmar. Videon är utlagd den 21 februari.
torsdag 24 januari 2013

Årsmöte den söndagen den 17 februari


Plats: Kalmar konstmuseum, Biblioteket.
Tid: 13.00.


Konstmuseet öppnar kl 12 och bjuder de som så önskar att gratis gå runt och titta på pågående utställningar innan årsmötet börjar.

Kl. 13. "Gemenskapens baksida". Öppet föredrag av Per Dannefjord, sociolog och ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse. Till detta är icke-medlemmar välkomna.

Kl. 14. Årsmötesförhandlingar.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuds på enkel fika. Museet stänger dörrarna kl. 17. 

Alla medlemmar har med vanlig post fått inbjudan till årsmötet inklusive dagordning och verksamhetsberättelse. Den kan även laddas ner här som pdf-fil. Så även årsredovisningen!
 
Valberedningen består av Johan Signert och Kjell Sundberg.

Välkomna!


Det vackra biblioteket på Kalmar konstmuseum.

fredag 18 januari 2013

Samtalskväll tisdagen den 26 februari

Samtalskväll på Västerlånggatan 21, kl 18. Vi fortsätter diskussionen från samtalskvällen i december kring spänningen mellan Humanisterna som människorättsorganisation och/eller livssynsorganisation. Utgångspunkten är två artiklar i Humanistinfo nr 4/2012 av Per Dannefjord respektive Staffan Gunnarson. 

Kommande samtalskvällar: Tisdagen den 26 mars, tisdagen den 23 april, tisdagen den 21 maj.


IOGT-NTO:s hus på Västerlånggatan 21 i december 2012

Utlagt den 18 januari 2013