tisdag 2 februari 2016

Boksamtal om dödshjälp. Kalmar Stadsbibliotek tisdagen den 12 april


"Den sista friheten. Om rätten till vår död." Boksamtal med Inga-Lisa Sangregorio.


Datum: Tisdagen den 12 april 2016
Plats: Kalmar Stadsbibliotek (mitt i biblioteket)
Tid: 18.00 - 19.30
Affisch: Pdf-format för utskrift i a3 eller a4
Arrangörer: Kalmar Stadsbibliotek, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.
PS 8.4. Extraträff onsdag kl 14. "Kvinnokamp i ett femtioårsperspektiv". Se nedan!
Inget inträde!!

 
Inga-Lisa Sangregorios bok "Den sista friheten. Om rätten till vår död" (Fri Tanke Förlag) kom ut i slutet på januari.

I ett samarbete med Kalmar Stadsbibliotek och ABF har Humanisterna Kalmar bjudit in Inga-Lisa Sangregorio för en föreläsning och ett samtal med publiken. Det innebär en uppföljning av arrangemanget med professor emeritus Staffan Bergström som den 10 december höll en föreläsning med rubriken "Aktiv dödshjälp vid obotlig sjukdom - varför straffbart i Sverige?" (se vidare under fliken "Video"). En viktig del av Inga-Lisa Sangregorios livsgärning har varit som frilansjournalist. Hon tillhörde också de drivande förgrundsgestalterna bakom Grupp 8 och Kvinnobullentinen som hon i flera omgångar var huvudredaktör för. Rätten till fri abort var en viktig fråga man drev. Det är idag en självklar rättighet.

Aktuella tidningsartiklar:
Expressen. I samband med utgivningen hade hon en debattartikel i Expressen med rubriken "Jag vill gärna leva - men inte till varje pris".
DN Debatt. Lördagen den 30 januari fanns det en tungviktig debattartikel om dödshjälp på Dagens Nyheter Debatt. Rubrik: "Partierna duckar och vågar inte utreda frivillig dödshjälp". Den var undertecknad av PC Jersild (författare, läkare), Georg Klein (professor emeritus, cancerforskning), Björn Ulvaeus (fd. ABBA), Tuulikki Koivunen Bylund (biskop emerita). Bland annat citerar dom ur Inga-Lisa Sangregorios bok.
DN Insidan. Tisdagen den 2 februari var det en stor intervju med Inga-Lisa Sangregorio på Insidan i Dagens Nyheter. Rubrik: "Jag vill avgöra själv när mitt underbara liv är slut".
DN Insidan. Onsdagen den 3 februari. Intervju med läkaren Johan Frostegård. "Risken är att dödshjälp kan bli en lönsam affär"
Dagens Samhälle. Torsdagen den 4 februari. "Värdig död handlar inte om att lindra smärta". Krönika om dödshjälp av Åsa Moberg med utgångspunkt från Inga-Lisa Sangregorios bok.
Barometern. Torsdagen den 4 februari. Signerad ledare av prästen och författaren Annika Borg. "Dödshjälp ingen rättighet".
Kristen Opinion. Söndagen den 7 februari. Blogg av prästen Helena Edlund. "Dödshjälp ett sluttande plan".
TV 4. Malou efter tio. Torsdagen den 12 februari. "Björn Ulvaeus: "Dödsjälp är en trygghet"". Samtal med Inga-Lisa Sangregorio och Björn Ulvaeus om dödshjälp.
Filosofiska rummet. Söndagen den 21 februari. Rubrik; "Dödshjälp". Medverkande Anders Piltz, katolsk jesuitpater och latinprofessor, Inga-Lisa Sangregorio och barnläkaren Anders Castor.Såhär berättar Inga-Lisa Sangregorio om boken och vad som drivit henne att skriva:

- När jag började skriva boken var det utifrån min egen situation som cancerdrabbad och de många fruktlösa timmar jag grubblat på hur jag skulle kunna avsluta livet om behandlingarna misslyckades och bara lidande återstår. Men ju mer jag satt mig in i ämnet och ju fler vittnesbörd jag tagit del av desto argare har jag blivit. Det är faktiskt inte rimligt att människor omyndigförklaras på sin dödsbädd och tvingas till ett plågsamt och förnedrande slut på livet.

- Jag är gammal kvinnoaktivist och var med i kampen för aborträtten. I dag är den rätten en självklarhet, och alla riksdagspartier anser att en kvinna bör ha rätt att ”besluta över sin egen kropp”. Samtidigt lyckas de ologiskt nog hysa åsikten att den som drabbas av en plågsam dödlig sjukdom absolut inte bör ha samma rätt. När det inte är livet utan döden som växer i din kropp fråntas du din självbestämmanderätt.

- I min bok går jag igenom de många falska argument som förekommer i debatten och kommer fram till att det inte finns ett enda godtagbart skäl att vägra en dödssjuk människa den sista friheten. De som kan behöva och önska dödshjälp kommer under alla förhållanden att dö inom kort. Vad det handlar om är inte om de ska dö utan hur länge de ska tvingas lida, och vem som ska ha beslutsrätten. 


Affisch: Pdf-format för utskrift i a3 eller a4 (eller som flyers i a5).
Affisch: Jpg-format för mail (ej för utskrift!!)
Datum: Tisdagen den 12 april 2016
Tid: 18.00 - 19.30

För den som vill bekanta sig med ämnet och argumenten rekomenderar vi att lyssna på Staffan Bergströms föreläsning den 10 december i Humanisterna Kalmars regi. Via bloggen hittar man både föreläsningen och den intervju som gjordes innan föreläsningen.

Alla är varmt välkomna!
Inget inträde! 
-
PS 8 april. Extraarrangemang onsdagen den 13 april.
I samarbete med Sensus har det ordnats ett extra arrangemang med Inga-Lisa Sangregorio.
Rubrik: Kvinnokamp i ett femtioårsperspektiv.

- Vad har vi vunnit? Vad gick fel? Vilka utmaningar har vi idag? - 
Tid: kl 16 - 18
Plats: Skeppsbrogatan 47, Sensus lokaler.
Upplägg: Inga-Lisa Sangregorio inleder. Sedan frågar - samtalar Helen Nilsson, Stina Feltner och Frida Berlin med Inga-Lisa Sangregorio. Ett stort ålderspann kan bidra till bredd i perspektiv och infallsvinklar. Därefter öppet för frågor.    
Facebookevent 

-