Verksamhet

Humanisterna Kalmar
Verksamhetsberättelse för 2016

(från årsmöte till årsmöte)

Verksamhetsberättelsen finns som pdf-fil. Den las fram årsmötet i mars 2017 som hölls i Kalmar Konstmuseums vackra bibliotek.
Öppna pdf-fil
Humanisterna Kalmar
Verksamhetsåret 2014

(från årsmöte till årsmöte)

Texten här är en lätt bearbetad version av verksamhetsberättelsen för år 2014 som framlades på årsmötet den 8 mars 2015 som hölls i Kalmar Konstmuseums vackra bibliotek. Vad gäller styrelsesammansättning se under fliken "Styrelse". Originalet finns att ladda hem som pdf-fil.


Lokalavdelningen består av Humanisternas medlemmar i Kalmar län, Blekinge län och
delar av Kronobergs län.


Öppna arrangemang
På årsmötet 2014 höll Staffan Gunnarsson ett öppet föredrag om Humanismen med internationella utblickar. Staffan Gunnarsson har varit aktiv inom Humanisterna i mer än 25 år. Han är vice ordförande i Europeiska Humanistfederationen.

Den 5 maj höll Mattias Larsson, lektor i kemisk ekologi vid SLU Alnarp, en föreläsning med rubriken ”Därför har kreationisterna fel”. Anledningen till detta var att det samtidigt var en skapelsekonferens i Kalmar, där kreationister samlades och hade föreläsningar. Mattias erbjöd sig att komma dit och föreläsa men var inte välkommen, och erbjöd sig därför att istället erbjuda oss föreläsningen.

Den 17 maj höll Andreas Creutz en föreläsning med rubriken ”Hedendom för humanister” där han pratade om vad vi kan lära av hedendomens kultur i dagens samhälle.

Den 18 oktober arrangerade vi en skoldag med tre inbjudna föreläsare; Vera Lanängen från Hjälpkällan, Linda Strand Lundberg från Vetenskap och folkbildning och Camilla Grepe, ansvarig utgivare av den religionskritiska tidskriften Bright och bloggare. Skoldagen inleddes med att Fredrik Ahlgren och Erik Cederberg från Humanisterna Kalmar pratade om hur man kan presentera Humanismen i skolan.

Den tredje torsdagen i november, i år den 20:e, så uppmärksammade vi Unescos Filosofins dag tillsammans med Byteatern och ABF Östra Småland/Öland. Vi höll till i Byteaterns café. Det hölls tre anföranden och sedan samtalades det om filosofins möjligheter och begränsningar utifrån Unescos tankar bakom denna dag. De tre anförandes som hölls är inspelade på video och hittas under fliekn "Video" på Humanisterna Kalmars blogg.

Under 2014 har Humanisterna Kalmar genomfört sin första skolpresentation. Den skedde på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona. Presentationen gick mycket bra och det var uppskattningsvis ett hundratal elever som fick en inblick i grundläggande vetenskapsfilosofi och humanistiska värderingar. Vi blev väl mottagna och ser fram emot fler skolpresentationer under 2015.

Den 1 december var föreläsaren Jakob Ståhle inbjuden att tala om sin nya bok Tokiga Bibelord. Föreläsningen hölls för första gången i pubmiljö och vi anser att det är ett lyckat koncept. I samband med föreläsningen spelade vi också in vår första intervju i pubmiljö, vilket gick mycket väl och är något som vi kommer att fortsätta med.

För den som inte kunde komma på dessa föreläsningar, eller för den som vill se dem igen, så ligger de ute på YouTube för beskådan. Lättast är att nå dem via Humanisterna Kalmars blogg (http://www.humanisternakalmar.blogspot.se/) under fliken Video. Man kan också gå in på Youtube och söka upp kontot för Humanisterna Kalmar.


Media

Under året har Humanisterna Kalmar haft en debattartikel i Östra Småland på Unescos filosofins dag den 20 november. Samma dag intervjuades Carl Gustaf Olofsson i P4 Kalmar med anledning av debattartikeln.

Fredrik Ahlgren intervjuades i Östran i början på hösten angående vad han och Humanisterna har för syn i olika intressanta frågor.

I samband med föreläsningen ”Därför har kreationisterna fel” av Mattias Larsson så var det en kort intervju med Nina Martinsen i Östra Småland.

Det gjordes ett reportage i Barometern om vår pubföreläsning “Tokiga bibleord” med Jakob Ståhle.

Se vidare under fliken ”Media” på Humanisterna Kalmars blogg.


YouTube

Föreläsningarna har videofilmats och publicerats på YouTube. Senaste året har vi haft 4461 visningar med totalt 61 743 visade minuter.

Sociala medier

Facebook-aktivitet: Numera har vi både en grupp och en sida. Gruppen används för öppna diskussioner medan sidan används för att kunna sprida information. Gruppen har 111 medlemmar och sidan har 55 gilla markeringar.

Bloggen

Har hittills totalt haft 13107 visningar.


Pubar
Vi har fortsatt med våra uppskattade Skeptiker- och humanistpubar. Dessa hålls den första måndagen i varje månad kl 17. De senaste månaderna har vi varit på puben “Satan i gatan” som ligger på Norra Långgatan i Kalmar. Under pubarna brukar det bjudas på intressanta diskussioner och dessutom quiz med tema humanism, skepticism och vetenskap. På pubarna brukar det dyka upp mellan 8 och 15 personer.


Slutord

Det har varit ett spännande år i Humanisterna Kalmar, med många stora arrangemang och initiering av samarbeten med andra lokala aktörer såsom Byteatern för filosofiska caféer och Pipes of Scotland för pubföreläsningar. Vi har gjort oss ett namn som en mycket aktiv lokalavdelning och har fått beröm både av förbundet centralt och av tillresta föreläsare för detta.

Med detta hälsar styrelsen det nya året och den nya styrelsen välkomna.
----------------------------------

Humanisterna Kalmar
Verksamhetsåret 2013

(från årsmöte till årsmöte)

Texten här är en lätt bearbetad version av verksamhetsberättelsen för år 2013 som framlades på årsmötet den 17 februari 2014 som hölls i Kalmar Konstmuseums vackra bibliotek. Vad gäller styrelsesammansättning se under fliken "Styrelse". Originalet finns att ladda hem som pdf-fil.)    
.
Öppna arrangemang

På årsmötet 2013 höll Per Dannefjord, lektor vid Linnéuniversitet och ledamot i
förbundsstyrelsen för Humanisterna, föredrag på temat ”Gemenskapens baksida”.
I maj gästade Anders Hesselbom Kalmar och höll föreläsningen ”Ateism – en öppen
föreläsning”, med Humanisterna Kalmar som arrangör. Hesselbom har gjort sig ett namn i skeptiker-Sverige genom att höras i podcasterna Skeptikerpodden och Radio Houdi och han skriver flitigt i debattmagasinet Bright.

I oktober var Ingvar Johansson inbjuden för att prata om vad han kallar för Ateismfilosofi. Ingvar Johansson är professor emeritus i teoretisk filosofi. Efter hans föreläsning diskuterade han sina tankar med Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitet. Det var en synnerligen välbesökt föreläsning, och biblioteket på Kalmar konstmuseum var fullsatt. Se vidare reportage från den 17 oktober 2013 på bloggen Humanisterna Kalmar.

I november var Humanisternas ordförande Christer Sturmark inbjuden för att föreläsa i Kalmar. Utgångspunkten i hans föreläsning var att även i ett så sekulariserat land som Sverige så blandas ofta politik och religion ihop. Titeln på föreläsningen var ”Religionen i politiken och politiken i religionen”.

För den som inte kunde komma på dessa föreläsningar, eller för den som vill se dem igen, så ligger de ute på YouTube för beskådan. Lättast är att nå dem via Humanisterna Kalmars blogg (http://www.humanisternakalmar.blogspot.se/) under fliken Video. Man kan också gå in på Youtube och söka upp kontot för Humanisterna Kalmar.

Samtalskvällar

Under året har Humanisterna Kalmar anordnat åtta samtalskvällar för medlemmarna, fem under våren och tre under hösten. Den planerade samtalskvällen den 28 oktober stormade bort. Vi har hållit till i IOGT-NTO:s lokal på Västerlånggatan. Under samtalskvällarna har diskuterats olika, på förhand bestämda teman. Exempel är ”Pseudovetenskapliga behandlingsmetoder", "Behövs det sekulära forum för existentiella livsfrågor?", "Religionens evolution", "Ateismfilosofi och filosofins dag". En gång var en av Johan Signerts intervjuer i Humanistpodden utgångspunkten för en samtalsväll. Carl Gustaf Olofsson och Mikael Svanholm har varit ansvariga.

Pubkvällar

Under året har Humanisterna Kalmar haft Humanist/skeptikerpub kl 17 den första
måndagen i varje månad, med undantag för december där puben flyttades till den 16/12. Pubarna har varit på Stars and stripes i Kalmar fram till och med november. Härefter har vi flyttat till Satan i gatan, som framöver kommer att vara vårt tillhåll på
Humanist/skeptikerpubarna.

Massmedia

Under året har Humanisterna Kalmar skrivit flera debattartiklar i lokaltidningarna. Dessa har bl.a. berört Landstingsfullmäktiges förslag angående antroposofisk medicin i den offentliga vården och Filosofins dag, som inträffar varje år den tredje torsdagen i november. Se vidare under fliken ”Media” på Humanisterna Kalmars blogg.

Sociala medier

Bloggen hålls uppdaterad med vad som är på gång och vad som har hänt i Humanisterna Kalmar. Här finns förutom aktuella saker som är ”På gång” även flikar för ”Video”, ”Media”, ”Medlemskap”. Där kan man hitta videos från tidigare arrangemang, klipp från tidningarna mm. Humanisterna Kalmars facebooksida är väldigt aktiv, med många inlägg angående aktuella saker i Humanist/skeptikervärlden och diskussioner i aktuella frågor.

Universitetet

Under året har Humanisterna Kalmar varit med på Linnéuniversitetets Välkomstmässa för nya studenter.

Humanisterna

Styrelseledamot Helena Modin har under året blivit invald som ledamot i förbundsstyrelsen för Humanisterna. Helena Modin och Mikael Svanholm representerade Humanisterna Kalmar vid kongressen, 20-21 april.

Perioden för verksamhetsplan och budget ändras till två år, med däremellan liggande
höstkonferenser. I höstkonferenserna tas inga formella beslut men fyller den viktiga
funktionen att samla idé och verksamhetsplanering. Kongressen 2014 följs således av kongressen 2016, med två höstkonferenser däremellan.

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda inom
Humanisterna och ta fram sätt att levandehålla den etiska debatten (t.ex. via forum).
Kongressen ansåg att manifestet behövde förbättras innan det kunde tas.
Förslaget på idéprogram diskuterades under kongressen och förändrades på flera punkter.

Helena Modin och medlem Björn Brändewall har under hösten varit med på en
planeringshelg inför ”Skolans år” som är Humanisternas fokusområde 2014.

Nina Martinsen var med på Humanisternas höstkonferens den 26-27 oktober 2013. Där diskuterades bl.a. Humanisternas ceremoniverksamhet och det planerades inför Skolans år 2014.

Slutord

Humanisterna Kalmar fortsätter att göra sig ett namn i Kalmar med omnejd. Vi har under året haft tre större arrangemang som varit öppna för allmänheten och många små arrangemang för bara medlemmar. Vi har varit aktiva med debattinlägg och debattartiklar i media. Vi har fortsatt med våra välbesökta pubkvällar och samtalskvällar. Vår förhoppning är att kunna öka vår verksamhet ytterligare under det kommande året. 

Med detta hälsar styrelsen det nya året och den nya styrelsen välkomna.-----------------------------------------------------------


Humanisterna Kalmar
Verksamhetsåret 2012

(från årsmöte till årsmöte)

Texten här är en lätt bearbetad version av verksamhetsberättelsen för år 2012 som framlades på årsmötet den 19 januari 2013 som hölls i Kalmar Konstmuseums vackra bibliotek. Vad gäller styrelsesammansättning se under fliken "Styrelse".    


Öppna arrangemang

Onsdag den 10 oktober 2012 bjöd Humanisterna Kalmar - i samarbete med Kalmar Konstmuseum och ABF - in till föredrag och frågestund med praxisfilososfen, Tulsa Jansson, under rubriken "Det existentiella samtalet i vardag och vård". Föredraget videofilmades och finns på YouTube.

Medlemskvällar

Under året har Humanisterna Kalmar anordnat åtta samtalskvällar för medlemmarna, fem under våren och tre under hösten. Under samtalskvällarna har diskuterats olika, på förhand bestämda, teman. Exempel är ”Den fria viljan”, ”Humanistiska ceremonier” och ”Livsåskådning ur ett humanistiskt perspektiv”.

Pubkvällar

Den första måndagen i varje månad har Humanisterna Kalmar ordnat välbesökta humanist- och skeptikerpubar på Pipes of Scotland (vt 2012) och Stars & Stripes (ht 2012). Vid pubträffarna diskuteras humanistiska och skeptiska ämnen. Varje pubkväll kryddas med en humanistisk/skeptisk quiz.

Debatter

Under året har Humanisterna Kalmar deltagit i tre debatter/samtal i Adventkyrkan.

Massmedia

Flera debattartiklar av Humanisterna Kalmar har under det gångna året publicerats i Barometern och Östran. Därutöver har föreningen medverkat vid ett par tillfällen i Sveriges Radio P4 Kalmar.

Sociala medier

Bloggen Humanisterna Kalmar har utvecklats under året. Utöver information och reportage om aktuella arrangemang finns även flikar med på gång, styrelse, video, medlemskap och media. Humanisterna Kalmar finns också som aktiv grupp på Facebook. För att ta bli medlem i gruppen behöver man ett eget facebookkonto.

Humanisterna

Ledamöterna Helena Modin och Carl-Gustaf Olofsson deltog vid Humanisternas höstkonferens i Stockholm 10-11 november där bland annat Humanisterna som livsåskådningsorganisation kontra människorättsorganisation diskuterades. Mer om konferensen finns att läsa på Humanisterna.se, på Humanistbloggen (12 november) och i Humanistinfo nr 4/2012.

Samarbeten

Under året har ett samarbete utvecklats med Kalmar Konstmuseum och ABF. Vid föreläsningen med praxisfilosofen Tulsa Jansson i oktober höll Konstmuseet med lokal och ABF bidrog med en slant. Förhoppningen är att detta samarbete ska utvecklas vidare under 2013.

Slutord 

Året för Humanisterna Kalmar har präglats av kreativitet och framtidstro. Förutom en välbesökt föreläsning av Tulsa Jansson under hösten har föreningen ordnat informativa medlemskvällar, deltagit i debatter vid Adventkyrkan, anordnat pubkvällar samt skrivit debattartiklar och insändare. Föreningen har etablerat sig som ett namn i Kalmar med omnejd. Ambitionen är att ytterligare stärka den ställningen under år 2013. 


Kalmar den 17 februari 2013
(Texten är något redigerad av Carl Gustaf Olofsson. Originalet finns att ladda hem som pdf-fil.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar