fredag 15 mars 2013

Samtalskväll 26/3 på temat pseudovetenskapliga behandlingsmetoder

Tisdagen den 26:e mars träffas vi återigen på Västerlånggatan 21 i Kalmar. Samtalet under kvällen går på temat hälsa, medicin och etik. Niklas Cedergren inleder träffen kl 18.00 med en introduktion på ämnet och berättar om pseudovetenskapliga behandlingsmetoder, följt av en livlig diskussion - Hur ser det ut i länet? Varför tycks alternativa behandlingsmetoder vara socialt accepterade och något bra för både individer och samhälle, när löftena om bättre hälsa saknar vetenskaplig förankring?
Vi viker den sista kvarten (kl 19.45 - 20.00) åt att fylla på förslagslådan med samtalsämnen för vårens träffar och idéer om samtalskvällarnas struktur!