söndag 9 december 2012

Samtalskväll tisdagen den 11 december

Det blir en samtalskväll på tisdag kl 18 (dvs den 11 december) i IOGT-NTO:s lokal på Västerlånggatan 21. Diskussionsämnet blir frågan om Humanisternas ideologi och grundriktning: "Människorättsorganisation och/eller livssynsorganisation". Utgångspunkten blir två artiklar i senaste numret av Humanistinfo (nr 4/2012). Den ena är "Upplysning, kritik och nydaning" (s.12-13) av Staffan Gunnarson (vicepresident i den Europeiska Humanistfederationen). Den andra artikeln är "Gemenskapens baksida" (s. 16-17) av Per Dannefjord (vice ordförande i Humanisterna).

IOGT-NTO:s hus på Västerlånggatan 21
På höstkonferensen diskuterades spänningen mellan de båda olika perspektiv som Staffan Gunnarson och Per Dannefjord gör sig till tolkar för. Ni får ursäkta att detta är väldigt sent påkommet. Jag ska under måndagen försöka få tag på Niklas Cedergren och Arne Göth och höra om dom kan tänka sig vars ett kort inledningsanförande på mellan 5 och 10 minuter vardera med sin personliga syn på detta med Humanisterna som människorrättsorganisation och/eller livssynsorganisation. Medtag pulverkaffe eller tepåse. Jag fixar 10 lussebullar eller något annat. Vattenkokare och muggar finns. Carl Gustaf Olofsson är huvudansvarig för kvällen. Nina Martinsen har jour men kan i bästa fall fixa och komma loss.
Som vanligt är det okej att bjuda med gäst!
Välkomna.