torsdag 20 augusti 2015

Filosofiskt café nr 5. Onsdagen den 2 september på Byteatern

Vad är vårt gemensamma mänskliga?


Vad har vi gemensamt bortom kultur, religion, etnicitet, kön, sexuell läggning? Hur stark är vår benägenhet att fokusera på det som skiljer oss? Varför har det historiskt varit vanligt att beteckningen ”människa” har reserverats för det egna folket? Kom till Byteatern för ett samtal om vad det innebär att vara människa?

Inledning av Carl Gustaf Olofsson, medlem i styrelsen för Humanisterna Kalmar och huvudansvarig för de Filosofiska caféerna. Han driver webbplatsen ”Språk, tro och religion” och bloggar på ”Gustafs videoblogg”.

Filosoficafé Nr 5. Onsdagen den 2 september 
Plats: Byteaterns café, Barlastgatan 8, Kalmar
Tid: 18 – 20. Fiket öppnar 17.40 och vi stänger lokalen kl 20.20.
Enkel fika 20 kr.
Affisch i pdf för A3 eller A4:  Filosoficafé nr 5. Skriv gärna ut och sätt upp - eller ge till kompisar.  
Evenemang på Facebook: Filosoficafé nr 5. 

De filosofiska caféerna är ett samarbete mellan Byteatern, Humanisterna Kalmar och ABF Östra Småland/Öland.

PS. Måndagen den 19 oktober kl 18. "Språk, medvetande och icke-materiell verklighet. Ateistiska perspektiv." Ett samtal mellan professorerna Ulf Danielsson (teoretisk fysik - kosmologi), Åsa Wikforss (teoretisk filosofi - språk, medvetandeteorier) och Ingvar Johansson (ontologi och vetenskapsfilosofi). Samtalet äger rum i Kalmar Stadsbibliotek och är ett samarbete mellan Humanisterna Kalmar och biblioteket. Håll ögonen öppna för vidare information. DS.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar